Nieuws Sportbeleid

RSS icoon

Lees hier nieuwsartikelen over het Sportbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden.

 • Kom naar het sportcafé!

  17 september 2021

  Het nieuwe sportbeleid ‘Heel Vijfheerenlanden beweegt!’ gaat over de kracht van sport en bewegen voor iedereen in onze gemeente en hoe wij van deze kracht gebruik willen maken.

 • Doelen en de vier pijlers van het nieuwe sportbeleid

  03 september 2021

  Ons doel de komende jaren is om meer inwoners enthousiast te maken voor sport- en bewegen.

 • Uitnodiging nieuw Sportcafé 28 september 2021

  26 augustus 2021

  Wij nodigen iedereen die betrokken wil zijn bij de totstandkoming van het nieuwe sportbeleid uit om op 28 september om 19.30 uur aanwezig te zijn in Helsdingen Sport en Cultuur.

 • Visie Sportbeleid

  26 augustus 2021

  Op 28 september 2021 bespreken we dit nieuwe concept sportbeleid tijdens een tweede Sportcafé. Nadrukkelijk geldt dat het een concept is. Iedereen die actief betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het sportbeleid krijgt tijdens het tweede Sportcafé volop de mogelijkheid om zijn of haar mening te geven over het sportbeleid.

 • Stand van zaken Sportbeleid - juli 2021

  26 augustus 2021

  Op basis van de input uit het Sportcafé en de Commissie WOS zijn we in de maand juni aan de slag gegaan om het nieuwe concept sportbeleid aan het papier toe te vertrouwen.

 • Terugblik Sportcafé

  26 augustus 2021

  Op 11 mei 2021 heeft het online Sportcafé Vijfheerenlanden plaatsgevonden. Met een opkomst van ruim 50 deelnemers was het een geslaagde avond.

 • Commissie WOS (Welzijn, Onderwijs en Sport)

  26 augustus 2021

  De belangrijkste resultaten van de inventarisatie zijn neergelegd in een opiniërende nota, die op 27 mei 2021 wordt besproken met de raadsleden in de commissie WOS. De commissie WOS vergadert voorafgaand aan de openbare raadsvergadering.

 • Stand van zaken Sportbeleid - mei 2021

  26 augustus 2021

  In de maanden maart en april zijn de kenmerken van vraag en aanbod van sport en bewegen in Vijfheerenlanden in kaart gebracht.

 • Aan de slag met Visie Sport en Bewegen

  26 augustus 2021

  In de gemeente Vijfheerenlanden gaan we de komende tijd aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe visie op sport en bewegen. Als nieuwe gemeente ontwikkelen wij deze nieuwe visie graag samen met jullie.