Kom naar het sportcafé!

Het nieuwe sportbeleid ‘Heel Vijfheerenlanden beweegt!’ gaat over de kracht van sport en bewegen voor iedereen in onze gemeente en hoe wij van deze kracht gebruik willen maken.

Het nieuwe sportbeleid ‘Heel Vijfheerenlanden beweegt!’ gaat over de kracht van sport en bewegen voor iedereen in onze gemeente en hoe wij van deze kracht gebruik willen maken. Wilt u nog invloed hebben op hoe we in Vijfheerenlanden met sport omgaan, dan kunt u nog één keer meepraten. Kom naar het sportcafé op dinsdag 28 september om 19.30 uur in Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen. 

Het sportbeleid

 In de afgelopen periode zijn de lijnen van ons nieuwe sportbeleid zichtbaar geworden. ‘Heel Vijfheerenlanden beweegt!’ gaat over de vitale gemeente die we willen zijn. In deze visie zien we sport, naast ontspanning en competitie, ook als middel om iedereen meer te laten bewegen. We verbeteren de leefstijl, bestrijden bijvoorbeeld obesitas en bieden een gezonde en sociale dagbesteding.

De bijeenkomst

 Wethouder Tirtsa Kamstra trapt het sportcafé af. Dick Leijen praat u bij over de uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe beleid. Daarna gaan we graag het gesprek met u aan. Uw mening is belangrijk. Deel hem nu in het sportcafé. Dan nemen wij hem nog mee in de definitieve uitwerking van het sportbeleid, die wij aanbieden aan de gemeenteraad. 
Wanneer:     dinsdag 28 september 2021
Tijd:               vanaf 19.30 uur 
Locatie:         Helsdingen Sport en Cultuur in Vianen 

Aanmelden 

Aanmelden voor het sportcafé kan hier. Hier is ook achtergrondinformatie te vinden. Als de coronamaatregelen aanscherpen nemen wij contact met u op voor een andere invulling van het sportcafé.