Stand van zaken Sportbeleid - juli 2021

Op basis van de input uit het Sportcafé en de Commissie WOS zijn we in de maand juni aan de slag gegaan om het nieuwe concept sportbeleid aan het papier toe te vertrouwen.

Eind mei hebben we inzicht gegeven in de opbrengst van het eerste Sportcafé van 11 mei 2021. Ook bevatte het bericht de uitgangspunten en keuzes voor het nieuwe sportbeleid, die wij aan de Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) van de gemeenteraad hebben voorgelegd. Op basis van de input uit het Sportcafé en de Commissie WOS zijn we in de maand juni aan de slag gegaan om het nieuwe concept sportbeleid aan het papier toe te vertrouwen.

Het nieuwe sportbeleid ‘Heel Vijfheerenlanden beweegt!’ gaat over de kracht van sport en bewegen voor de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden en de wijze waarop wij van deze kracht voor bijvoorbeeld preventie, gezondheid en participatie gebruik willen maken. Met als doel dat ons sportbeleid een positieve invloed heeft op het persoonlijk welbevinden en de vitale samenleving.