Uitnodiging nieuw Sportcafé 28 september 2021

Wij nodigen iedereen die betrokken wil zijn bij de totstandkoming van het nieuwe sportbeleid uit om op 28 september om 19.30 uur aanwezig te zijn in Helsdingen Sport en Cultuur.

Wij nodigen iedereen die betrokken wil zijn bij de totstandkoming van het nieuwe sportbeleid uit om op 28 september 2021 om 19.30 uur aanwezig te zijn in Helsdingen Sport en Cultuur.

Tijdens dit tweede Sportcafé zullen wij de verkregen inzichten en visie op het sport- en sportaccommodatiebeleid met de verenigingen, sportaanbieders en geïnteresseerden delen. De avond zal wederom worden afgetrapt door Wethouder Tirtsa Kamstra. Dick Leijen zal iedereen bijpraten over de uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe sport- en sportaccommodatiebeleid van de gemeente Vijfheerenlanden. Daarna gaan we graag het gesprek met u aan. Wij willen weten wat u van het nieuwe concept sportbeleid vindt, of u nog onderwerpen mist, andere accenten willen leggen, et cetera.

Zet alvast deze datum in uw agenda! Binnenkort zullen wij de uitnodigingen voor het Sportcafé aan iedereen per e-mail versturen.