Veiligheid, incidenten en rampen

Brandweer, politie, rampen, crisissituaties en weesfietsen.

 • Brandweer

  Overzicht van de 7 brandweerposten in de gemeente. Het algemene telefoonnummer voor de brandweerposten is (088) 878 1000.

 • Veiligheidsregio Utrecht

  Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor de Utrechtse gemeenten.

 • Buurtpreventie

  Buurtpreventie heeft tot doel dat inwoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het gaat hier vaak om de leefomgeving van de deelnemers.

 • Politie

  Hier vindt u de bezoekadressen van de politie. Het alarmnummer 1-1-2 is 24 uur per dag bereikbaar voor spoed en het melden van verdachte situaties. Voor overige vragen en advies op maat belt u met 0900-8844.

 • Risico's en rampen

  U krijgt op diverse manieren snelle informatie over een incident of ramp. Lees hier hoe.

 • Crisisbeheersing

  Uw gemeente is voorbereid op een crisis. Hoe groot de crisis ook is, de hulpdiensten brandweer, ambulance en politie komen in actie.

 • Weesfietsen

  Weesfietsen zijn (brom)fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt worden. De gemeente brengt deze naar een fietsdepot, waar eigenaren ze daarna nog 13 weken op kunnen halen.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Heeft u iets gevonden in de gemeente? U kunt dit online doorgeven via verlorenengevonden.nl en het voorwerp zelf bewaren. Ook kunt u het voorwerp afgeven bij de receptie van de gemeentekantoren.

 • Ontheffing route gevaarlijke stoffen

  Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan etc.) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

 • Radicalisering

  Lees meer over het meld- en adviespunt radicalisering en extremisme

 • Ondermijning

  Verdachte situaties die te maken kunnen hebben met georganiseerde criminaliteit. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen.