Veiligheid, incidenten en rampen

Brandweer, politie, rampen, crisissituaties en weesfietsen.

 • Brandweer

  Overzicht van de 7 brandweerposten in de gemeente. Het algemene telefoonnummer voor de brandweerposten is (088) 878 1000.

 • Buurtpreventie

  Buurtpreventie heeft tot doel dat inwoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het gaat hier vaak om de leefomgeving van de deelnemers.

 • Crisisbeheersing

  Uw gemeente is voorbereid op een crisis. Hoe groot de crisis ook is, de hulpdiensten brandweer, ambulance en politie komen in actie.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Heeft u iets gevonden in de gemeente? U kunt dit online doorgeven via verlorenengevonden.nl en het voorwerp zelf bewaren. Ook kunt u het voorwerp afgeven bij de receptie van de gemeentekantoren.

 • Ondermijning

  Verdachte situaties die te maken kunnen hebben met georganiseerde criminaliteit. Ook u kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen.

 • Ontheffing route gevaarlijke stoffen

  Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan etc.) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

 • Politie

  Hier vindt u de bezoekadressen van de politie. Het alarmnummer 1-1-2 is 24 uur per dag bereikbaar voor spoed en het melden van verdachte situaties. Voor overige vragen en advies op maat belt u met 0900-8844.

 • Radicalisering

  Lees meer over het meld- en adviespunt radicalisering en extremisme

 • Risico's en rampen

  U krijgt op diverse manieren snelle informatie over een incident of ramp. Lees hier hoe.

 • Veiligheidsregio Utrecht

  Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor de Utrechtse gemeenten.