Veiligheid, incidenten en rampen

Brandweer, politie, rampen, crisissituaties en weesfietsen.

 • Brandweer

  Brandweer Overzicht van de 7 brandweerposten in de gemeente. Het algemene telefoonnummer voor de brandweerposten is (088) 878 1000.

 • Politie

  Politie Hier vindt u de bezoekadressen van de politie. Het alarmnummer 1-1-2 is 24 uur per dag bereikbaar voor spoed en het melden van verdachte situaties. Voor overige vragen en advies op maat belt u met 0900-8844.

 • Veiligheidsregio Utrecht

  Rampenbestrijding Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor de Utrechtse gemeenten.

 • Risico's en rampen

  Rampenbestrijding U krijgt op diverse manieren snelle informatie over een incident of ramp. Lees hier hoe.

 • Crisisbeheersing

  Rampenbestrijding Uw gemeente is voorbereid op een crisis. Hoe groot de crisis ook is, de hulpdiensten brandweer, ambulance en politie komen in actie.

 • Ontheffing route gevaarlijke stoffen

  Rampenbestrijding Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan etc.) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

 • Weesfietsen

  fiets Weesfietsen zijn (brom)fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt worden. De gemeente brengt deze naar een fietsdepot, waar eigenaren ze daarna nog 13 weken op kunnen halen.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  gevondenenverloren Heeft u iets gevonden in de gemeente? U kunt dit online doorgeven via verlorenengevonden.nl en het voorwerp zelf bewaren. Ook kunt u het voorwerp afgeven bij de receptie van de gemeentekantoren.

 • Radicalisering

  samenstelling-gemeenteraad Lees meer over het meld- en adviespunt radicalisering en extremisme