Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden in de gemeente? U kunt dit online doorgeven via verlorenengevonden.nl en het voorwerp zelf bewaren. Ook kunt u het voorwerp afgeven bij de receptie van de gemeentekantoren. Bij het doorgeven kunt u kiezen of u zelf eigenaar wilt worden van het voorwerp of dat de gemeente eigenaar wordt. Documenten als reisdocumenten, rijbewijzen, verblijfsdocumenten of betaalpassen moeten bij de gemeente ingeleverd worden. Vermoedt u dat het gevonden voorwerp gestolen of van een diefstal afkomstig is? Dan doet u aangifte bij de politie via 0900-8844 of via politie.nl/aangifte.

Gaat het om een huisdier? Neem dan contact op met de Stichting Amivedi.

Bijzonderheden

Meer weten?

Er zijn ook landelijke websites voor verloren en gevonden voorwerpen zoals Verlorenofgevonden.nl en iLost.co.

Stichting Amivedi zet zich in voor verloren en gevonden dieren.

Aanpak

Thuis bewaren

  • Het voorwerp moet in de zelfde staat blijven als bij de vondst
  • U blijft verantwoordelijk voor het onderhoud
  • Een voorwerp met een waarde minder dan € 450,- moet u drie maanden bewaren. Een voorwerp van meer dan € 450,- moet u een jaar bewaren
  • Als de oorspronkelijke eigenaar zich meldt, moet u het voorwerp naar de gemeente brengen
  • Meldt de oorspronkelijke eigenaar zich na de bewaartermijn niet, dan wordt u of de gemeente eigenaar van het voorwerp

Afgeven bij de gemeente

  • Het voorwerp moet in de zelfde staat blijven als bij de vondst
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud
  • Een voorwerp met een waarde minder dan € 450,- wordt drie maanden bewaard, een voorwerp van meer dan € 450,- wordt een jaar bewaard
  • Als de oorspronkelijke eigenaar zich meldt, wordt het voorwerp uitgereikt door de gemeente
  • Meldt de oorspronkelijke eigenaar zich na de bewaartermijn niet, dan wordt u of de gemeente eigenaar van het voorwerp