Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan etc.) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen (denk aan ammoniak, propaan etc.) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeenteraad een route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Wilt u buiten deze route deze gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De Omgevingsdienst regio Utrecht voert deze taak voor ons uit. U kunt uw aanvraag voor ontheffing rechtstreeks indienen bij de Omgevingsdienst door te klikken op de betreffende gemeente via het digitale loket . 
Voor het indienen van een aanvraag worden leges in rekening gebracht.

De aangewezen route vindt u op kaart op de website van de Omgevingsdienst . Op de weg is deze route aangeduid met de oranje borden met zwarte pijl (Reglement verkeersregels en verkeerstekens – bord K14). 

Wilt u de regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen nalezen, kijk dan op Overheid.nl . Het overzicht van de routeplichtige stoffen vindt u in bijlage 2, hoofdstuk II, artikel 4, tabel 1.