Weesfietsen

Weesfietsen zijn (brom)fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt worden. De gemeente brengt deze naar een fietsdepot, waar eigenaren ze daarna nog 13 weken op kunnen halen.

Wat zijn weesfietsen?

Weesfietsen zijn fietsen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet gebruikt worden. Deze fietsen houden langdurig onnodig stallingsplekken of andere plaatsen bezet.

Waarom moeten ze weg?

Weesfietsen en fietswrakken houden stallingsplekken bezet die anders gebruikt kunnen worden door mensen die hun fiets wel gebruiken. Daarom is het op grond van artikel 5:12 van de APV en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit, verboden om uw (brom)fiets langer dan 28 dagen zonder wezenlijke tijdonderbreking in een openbare stallingsvoorziening of op een weg of weggedeelte te laten staan.

De gemeente wil voorkomen dat fietsers bij gebrek aan stallingsruimte hun fiets op gevaarlijke of hinderlijke plekken neerzetten en houdt daarom regelmatig opruimacties.

Opruimacties

Tijdens opruimacties worden alle (brom)fietsen die vermoedelijk voor langere tijd op dezelfde plaats staan of die in verwaarloosde toestand verkeren voorzien van een label. Gebruikt u uw fiets, verwijder dan het label zodat uw fiets niet wordt verwijderd.

Na het ontvangen van een label heeft u nog twee dagen de tijd om de (brom)fiets weg te halen. Als deze periode verstreken is en het label hangt nog aan de (brom)fiets, dan wordt de (brom)fiets  verwijderd. Deze bevoegdheid berust op artikel 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet.

Fiets weer ophalen

De gemeente brengt de verwijderde fietsen naar een Fietsdepot. U kunt uw (brom)fiets hier binnen 13 weken ophalen tussen 9.00 en 12.00 uur tegen betaling van € 25,- (verwijderings- en stallingskosten).

Wat kunt u doen?

Plaats uw fiets altijd in een stallingsvoorziening en laat deze niet wekenlang staan zonder dat u er gebruik van maakt. Heeft uw fiets een lekke band of andere mankementen, breng deze dan naar de fietsenmaker. Maakt u geen gebruik meer van uw fiets, haal hem dan weg. Kapotte fietsen kunt u naar de afvalstations brengen.

Bezwaar maken?

Is uw fiets verwijderd en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.