Container of steiger plaatsen

Wilt u een steiger plaatsen om de gevel te schilderen? Of een container voor bouwafval? En staat die dan op grond van de gemeente? Voor zulke voorwerpen vraagt u toestemming bij ons aan.

Het gaat om voorwerpen die u op grond van de gemeente wilt zetten bij bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden:

  • bouw, onderhoud of sloop
  • werkzaamheden in de grond, aan de weg of in het water

Vraag de ontheffing ook aan als u voor uw winkel producten wilt uitstallen. Of als u voor uw bedrijf A0 reclameborden wilt plaatsen?

Voorwaarden

Toe te voegen bijlagen:

  • Plattegrondtekening met daarop ingetekend wat u wilt plaatsen. U geeft op de tekening aan welke maten het object heeft.

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Aanpak

Vraag de ontheffing voor voorwerpen op de openbare weg online bij ons aan. Dit gaat zo:
Zorg dat u de volgende informatie klaar heeft liggen: 

  • de contactgegevens van de aanvrager 
  • de plek waar het om gaat 
  • de datum
  • een tekening waarop staat waar het voorwerp staat 

Vergunning voorwerp aan de weg particulier (DigiD)

Vergunning voorwerp aan de weg bedrijf (eHerkenning)

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.