Voorbeeld bewonersbrief evenementen

Voorbeeld bewonersbrief evenementen


Aan de bewoners die wonen nabij in te vullen door organisatie


Plaatsnaam, “datum


Betreft: evenement naam evenement


Beste bewoner,


Op “datum” van uur tot uur organiseert “naam van vergunninghouder” een evenement “naam

op “locatie”.


Omschrijving evenement

<uitleggen hoe het evenement eruit komt te zien, beschrijven waar eventueel podium komt te staan>.

<eventuele soundcheck, op- en afbouw ook melden>. <Denk ook aan mogelijke hinder die bewoners

kunnen ondervinden tijdens op- en afbouw met betrekking tot bereikbaarheid>.


Verleende vergunning


Om het evenement te mogen houden is een vergunning verleend door de gemeente Vijfheerenlanden met het referentienummer …………. . In deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare orde problemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement ordelijk te laten verlopen.


Vragen of klachten


Dat ondanks de getroffen maatregelen het evenement enige overlast met zich mee kan brengen

sluiten wij niet uit. Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Als er naar uw mening toch

teveel overlast wordt veroorzaakt, dan vragen wij u contact op te nemen met ondergetekende.

U bent natuurlijk van harte welkom op het evenement! Als u na het lezen van deze brief nog vragen

heeft, kunt u contact opnemen met, (naam vergunninghouder en telefoonnummer)


Met vriendelijke groet,

(Naam vergunninghouder)