Horecabedrijf beginnen of overnemen

Begint u een horecabedrijf? Vraag dan een vergunning aan. Alleen de eigenaar kan dit doen.

Wilt u een horecabedrijf van iemand overnemen? Dan moet u de vergunning ook aanvragen. U kunt de vergunning niet overnemen van de vorige eigenaar.

Heeft u al een vergunning maar begint u een nieuw horecabedrijf? Vraag ook dan een nieuwe vergunning aan.

Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een restaurant, café, hotel, sportkantine of snackbar. U verkoopt er eten en drinken, tabak of slaapplaatsen per nacht. Uw bezoekers eten en drinken bij u in het bedrijf.

Let op, u heeft misschien nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld:

 • Wilt u ook alcohol verkopen? Dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig.
 • Voor een gokautomaat heeft u ook een aparte vergunning nodig.
 • Wilt u meer dan 50 mensen tegelijk in uw bedrijf binnenlaten? Doe dan een melding over de brandveiligheid.
 • De gemeente voert ook een Bibob-onderzoek uit. 

Heeft u vragen aan ons? Dan kan dit ook van tevoren.

Aanvraag exploitatievergunning particulier (DigiD)

Aanvraag exploitatievergunning bedrijf (eHerkenning)

Ook verenigingen en (sport)clubs moeten de vergunning aanvragen.

Verandert er iets aan uw bedrijf? Geef dit meteen aan ons door. Soms moet u dan een nieuwe vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe eigenaar is of de rechtsvorm van uw bedrijf verandert. Dit betekent namelijk een aanpassing van uw vergunning. Ook andere veranderingen moet u melden, zoals wanneer u iets verandert aan het pand of u neemt een nieuwe leidinggevende in dienst. Een nieuwe leidinggevende kan gelijk aan het werk. We controleren na de melding of de nieuwe leidinggevende geschikt is. Dit heet een screening. Als dat niet zo is, mag hij of zij niet meer als leidinggevende bij u werken. 

U heeft geen exploitatievergunning nodig voor een:

 • Zorginstelling
 • Museum
 • Bedrijfskantine of - restaurant
 • Winkel, u gebruikt bijvoorbeeld het grootste deel van uw zaak als winkel en de extra activiteiten vormen maar een klein deel van de omzet. Een voorbeeld: u verkoopt koffie en thee. En u heeft een paar tafels waar u de koffie en thee serveert.

Voorwaarden

Let op! Alleen met vergunning mag u open.

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • Als er iets verandert, moet u dit binnen 3 dagen melden:
  • U begint een horecabedrijf.
  • U verandert iets aan uw bedrijf, bijvoorbeeld de naam, de rechtsvorm of u neemt een nieuwe leidinggevende in dienst.
  • U verbouwt uw bedrijf.
  • U stopt met uw bedrijf.
 • De leidinggevenden en de eigenaar:
  • zijn 18 jaar of ouder.
  • hebben geen strafblad.
  • staan niet onder curatele
 • Uw bedrijf past binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Er is geen overlast voor de buurt.
 • Het verkeer heeft geen last van uw terras.

Bijzonderheden

Let op! Vergeet niet 4 weken voor de opening van uw bedrijf een Melding Activiteitenbesluit te doen via aimonline.nl.

Termijn

We beslissen binnen 12 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Aanpak

U vraagt de drank- en horeca vergunning aan bij de gemeente. Dit gaat zo:

Aanvraag drank- en horecavergunning particulier (DigiD)

Aanvraag drank- en horecavergunning bedrijf (eHerkenning)

Bij de hand houden:

 • van iedere persoon die op de vergunning staat: een kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
 • gegevens over uw bedrijf, zoals naam, adres
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een bewijs dat u het pand heeft gehuurd of gekocht
 • Plattegrondtekening van het pand en van het terras. Zorg dat duidelijk is hoe groot alles is
 • Volledig ingevuld BIBOB-formulier met alle bijlagen

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Let op

Ook melden/ aanvragen:

Aanvraag vergroten terras bij evenementen (DigiD)

Aanvraag vergroten terras bij evenementen (eHerkenning)

Verklaring Leidinggevende

Wijziging leidinggevende