Informatie noodverordening voor horeca met een buffet

Bent u exploitant van een horeca-inrichting waarbij mogelijk eten en/of drinken uitgegeven wordt in een buffet-vorm? Om die reden willen wij u graag informeren over één van de voor u geldende bepalingen in de noodverordeningen welke specifiek betrekking hebben op het serveren van een buffet. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw onderneming en de wijze waarop u, uw eten en/of drinken serveert.

Bent u exploitant van een horeca-inrichting waarbij mogelijk eten en/of drinken uitgegeven wordt in een buffet-vorm? Om die reden willen wij u graag informeren over één van de voor u geldende bepalingen in de noodverordeningen welke specifiek betrekking hebben op het serveren van een buffet. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw onderneming en de wijze waarop u, uw eten en/of drinken serveert. 

Noodverordening

U bent verantwoordelijk voor de naleving van de “Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19” (verder: ‘corona-maatregelen’ en ‘Noodverordening’). Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat de corona-maatregelen in en rondom uw inrichting worden nageleefd. 

U kunt de meest recente Noodverordening raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Utrecht. U bent als exploitant verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen die in de Noodverordening zijn opgenomen. 

Aanleiding

Uit verschillende controles binnen de gemeente Vijfheerenlanden is gebleken dat er bij horeca-inrichtingen waar buffetten worden aangeboden, onduidelijk heerst of buffetten volgens de noodverordening al dan niet zijn toegestaan. 

Helaas zijn buffetten volgens de noodverordening niet toegestaan. 

Waarom zijn buffetten niet toegestaan?

Één van de bepalingen in de noodverordening is het placeren van uw gasten. Placeren is volgens de noodverordening het toewijzen van een zitplaats of in het geval van wellness-, sauna-, sport-, spel-, theater-, of dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende locatie waar de activiteit kan plaatsvinden.

Dit betekent dat voor horeca geldt dat de activiteit aan tafel moet plaatsvinden. Het ophalen van eten door uw gasten bij een buffet is hierdoor niet mogelijk. 

Gevolgen

Wij beseffen dat dit voor sommige ondernemers betekent dat het concept, zoals u nu uw onderneming voert, niet past binnen de bepalingen van de noodverordening. Mogelijk hebt u al een aantal maatregelen genomen zoals het invoeren van loopstromen of maakt u gebruik van ‘shifts’ om uw gasten te spreiden en de 1,5 meter-maatregel te waarborgen.

Helaas zijn al deze maatregelen (en mogelijk andere getroffen maatregelen) niet afdoende. Het ophalen van eten door uw gasten is volgens de noodverordening nu eenmaal niet toegestaan. Hierdoor kan het zijn dat u, uw concept en manier van serveren moet aanpassen. 

Vervolg

De bepaling om gasten te placeren en de activiteit aan tafel te laten plaatsvinden, staat al geruime tijd in de noodverordening beschreven. Mogelijk was u zich hier al bewust van en biedt u al geen buffetten meer aan. 

Mocht u tot op heden nog wel buffetten aanbieden willen wij u hierbij attenderen op de bepalingen op de noodverordening. 

Handhaving

Zolang de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht van kracht is, voert de gemeente controles uit op de naleving van de noodverordening. Wanneer er buffetten worden geconstateerd, dan is er sprake van een overtreding en zal daartegen handhavend worden opgetreden. 

Vragen?

Kost het naleven van de maatregelen u veel moeite? Hebt u vragen over de beste aanpak? Neem dan contact op met uw branchevereniging of met het team Integrale veiligheid, APV en bijzondere wetten van de gemeente Vijfheerenlanden via 088 – 599 7000 of horeca@vijfheerenlanden.nl.