Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen.

Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een vergunning nodig heeft of melding moet doen:

 • Bouwen, verbouwen en slopen
 • Brandveiligheid
 • Monument verbouwen of slopen
 • Alarminstallatie aanleggen
 • Kappen van bomen en struiken
 • Reclame plaatsen
 • Afvalwater

U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud aan uw woning of een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de site van Omgevingsloket Online.

Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door.

Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen om te controleren.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U mag nog niet beginnen, als we nog geen beslissing hebben genomen over uw vergunningaanvraag.
 • De melding en de vergunning zijn niet persoonlijk. Bent u ondernemer? Krijgt het bedrijf een nieuwe eigenaar? Wordt de woning verkocht? Dan hoeft hij of zij geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.

Kosten

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.

Bijzonderheden

Meer weten?

Goed voorbereid beginnen aan uw verbouwing, informatie van Milieu Centraal.

Kijk voor het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.

Termijn

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

 • Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren.
 • Heeft u een vergunning nodig? Dan verschilt het hoeveel tijd we nodig hebben. De aanvraag van een omgevingsvergunning kan maximaal 8 of maximaal 26 weken duren. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijn nog 1 maal met 6 weken verlengen.

De termijn van 6 maanden is bij grote aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor het milieu, een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een gebouw of als uw project veel afwijkt van het bestemmingsplan.

Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Aanpak

Kijk eerst of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding kunt doen. Dit controleert u via de website van het Omgevingsloket.

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of twijfelt of uw project voldoet aan het bestemmingsplan. Vraag dan de gemeente om dit te beoordelen. Daarvoor gebruikt u het principeverzoek. Een principeverzoek kunt u ook via een architectenbureau of een bouwkundig tekenbureau laten indienen.

Doe de aanvraag schriftelijk of online. Ook dit gaat via het Omgevingsloket.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
 • uw DigiD of eHerkenning voor een bedrijf
 • een plattegrond van het gebouw

Heeft u nog andere tekeningen en berekeningen? Hou die dan ook bij hand.
 

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.