Toelichting vergunningen voor parkeren in Leerdam

Hierbij treft u de voorwaarden aan die gelden voor uw vergunning(en) voor parkeren in Leerdam in 2023.

Hierbij treft u de voorwaarden aan die gelden voor uw parkeervergunning(en) te Leerdam in 2023 als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2021 .

Voorwaarden

Aan de vergunningen voor parkeren in Leerdam verbinden wij onder andere de volgende voorwaarden gezien de Parkeerverordening 2021:

De parkeervergunning is voor bewoners en ondernemers te gebruiken op de volgende parkeerplaatsen:

Gebruik parkeervergunning
Gebruik parkeervergunning Parkeervergunning bewoners / ondernemers
Te gebruiken: Op alle vergunninghoudersplaatsen
Met uitzondering van
Dus niet geldig op
 • betaalde parkeerplaatsen
 • in de blauwe zone
 • Algemene parkeerplaatsen voor invaliden
 • aangewezen parkeerplaatsen voorzien van een onderbord met aanduiding of kenteken bijvoorbeeld:
  • Kerkstraat, Hofje van Mevrouw van Aerden
  • Bolwerk
  • Ambtsplein
  • invaliden en autodate/ autodelen
  • voor andere door het college van B&W aangewezen plaatsen
Parkeertijd
 • voor bewoners: 24 uur per dag
 • voor ondernemers maandag tot en met zondag van 08.00 tot 19.00 uur en koopavonden (tenzij anders op de vergunning staat vermeld

 

 • De parkeervergunning is alleen geldig voor het motorvoertuig, waarvan het kenteken of kenmerk op de parkeervergunning staat.
 • De parkeervergunning is geldig voor het jaar 2023.
 • Burgemeester en wethouders kunnen in de volgende gevallen de parkeervergunning intrekken of wijzigen:
  • Op verzoek van de houder van de parkeervergunning.
  • Als de houder verhuist uit het gebied waar de parkeervergunning geldig is. De parkeervergunning is niet over te dragen aan een volgende bewoner/ondernemer.
  • Bij een wijziging van de omstandigheden die van belang waren voor het verlenen van de parkeervergunning.
  • Wanneer de houder die eigenaar is of houder van het motorvoertuig overlijdt.
  • Als de houder handelt in strijd met de verbonden voorwaarden voor parkeervergunningen.
  • Als blijkt dat bij de aanvraag van de parkeervergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt.
  • Als de kosten voor de parkeervergunning niet op tijd zijn betaald.
  • Bij redenen van openbaar belang.
 • Eigen wijzigingen die worden aangebracht op de parkeervergunning maakt de vergunning ongeldig. Het gebruik van een gekopieerde parkeervergunning is nooit toegestaan, ook niet als er twee kentekens op staan vermeld. Het is een misdrijf om de parkeervergunning te kopiëren en te gebruiken. Hier kan aangifte voor worden gedaan.
 • Plaats de ontheffing achter de voorruit van het motorvoertuig. De ontheffing moet duidelijk zichtbaar zijn voor de parkeercontroleurs. Onze parkeercontroleurs kunnen namelijk niet (digitaal) automatisch aan uw kenteken aflezen of u een parkeervergunning hebt. Als de ontheffing niet zichtbaar achter de voorruit is aangebracht kunt u hiervoor een boete krijgen.
 • De houder van de parkeervergunning kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen, ook niet als alle parkeerplaatsen bezet of onbereikbaar zijn.
 • Aanwijzingen gegeven door of vanwege de politie en/of de parkeercontroleurs van de gemeente Vijfheerenlanden moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
 • De houder van de parkeervergunning is verplicht veranderingen in de gegevens (die gebruikt zijn bij de aanvraag van de parkeervergunning) onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Belastingen.
 • Parkeren in strijd met deze voorwaarden wordt aangepakt als parkeren zonder vergunning.
 • Als niet aan de voorwaarden bij de parkeervergunning wordt voldaan, kan er een naheffingsaanslag of boete worden opgelegd. Bij herhaalde overtredingen kan het college van burgemeester en wethouders beslissen om de parkeervergunning in te trekken.

Aanslagbiljet met parkeerbelasting

Voor de parkeervergunning dient u parkeerbelasting te betalen. De tarieven zijn opgenomen in de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023 en Verordening op de heffing en invordering van leges 2023.

Het aanslagbiljet met parkeerbelasting wordt na ontvangst van de parkeervergunning op een later moment toegestuurd. De parkeerbelasting dient binnen de betaaltermijn betaald te worden.

Afzien van parkeren met vergunning

Als u de parkeervergunning niet meer nodig heeft, moet u deze inleveren bij de receptie van het gemeentehuis Leerdam of opsturen naar

Gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA Leerdam.

U krijgt geld terug voor de maanden waarin u de parkeervergunning niet meer gebruikt.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken na ontvangst van de vergunning(en).

Wijze: schriftelijk.
Wanneer: binnen 6 weken na dagtekening vergunning voor parkeren.
Inhoud bezwaar: uw naam, adres, registratienummer vergunning voor parkeren waartegen bezwaar wordt gemaakt, motivering bezwaar, dagtekening bezwaar en ondertekening.
Bij wie: Het College van Burgemeester en Wethouders van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam.