Vestiging vanuit het buitenland

U woont in het buitenland en u wilt (opnieuw) in Nederland gaan wonen. Doe binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk aangifte bij de gemeente. Deze aangifte is alleen mogelijk op afspraak bij de locatie Leerdam.

U kunt ons ook bellen voor het maken van een afspraak op maat. Dit kan via ons telefoonnummer: 088-599 7000.

Voorwaarden

Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Ook uw partner en kind(eren) moeten zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. 

Kosten

Deze aangifte kost niets.

Aanpak

Maak een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak maken

Meenemen

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Huurcontract of toestemming van de hoofdbewoner van het adres waar u woont.
  • Kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • Geboorteakte (indien mogelijk) 
  • Als u gehuwd bent een huwelijksakte (indien mogelijk)
  • Een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) als u een niet-Nederlander bent. Uitzonderingen hierop zijn: EU-onderdanen en personen die een nationaliteit bezitten die zijn vrijgesteld van het bezit van een MVV.
  • Eventueel andere documenten die belangrijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan tijdens het verblijf in het buitenland.
  • Als u uit Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: een bewijs van uitschrijving.