Inwonersinitiatief

Heeft u een idee waar meerdere bewoners plezier van hebben of aan mee kunnen doen? Of waar u een groep kwetsbare inwoners enorm mee helpt?

Laat het ons weten. Een van onze medewerkers kan uw plannen ook alvast van tevoren met u bespreken en u advies geven.

Voorbeelden 

Over wat voor ideeën gaat dat dan? Denk aan:

 • een plein of parkje mooier maken
 • een idee om overlast van jongeren terug te dringen
 • het opzetten van een buurtkrant of een website voor de wijk
 • het organiseren van een schoonmaakactie
 • een plan om bewoners bij de wijk, de buurt of de straat te betrekken

Of een initiatief om kwetsbare inwoners in uw omgeving te ondersteunen:

 • de start van lotgenotencontacten
 • een kookproject
 • een beweegproject voor ouderen
 • een sportclub voor jongeren met een beperking

Afgelopen jaren is bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan deze plannen van inwoners:

 • een fietsmaatjesproject (met een duofiets)
 • een project dat streeft naar zorgwoningen voor mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel)
 • dagbesteding aan mensen met dementie
 • het organiseren van bijeenkomsten voor jongeren met een vorm van autisme
 • dans- en theaterles voor mensen met een verstandelijke beperking
 • een ontmoetpunt bij de voedselbank

Aanvraag

Heeft u ook een leuk idee? Klik dan op onderstaande button of neem contact op met uw wijkambassadeur.

Of lees de regeling en de criteria na in het besluit Nadere regels subsidies Inwonerinitiatieven 2023.

Inwonersinitiatief aanvragen

Subsidieverordening

De gemeente Vijfheerenlanden hanteert de bestaande algemene subsidieverordeningen (ASV) en de daarbij behorende beleidskaders. En/of nadere regels van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik ook in de jaren 2019 en 2020. In deze periode wordt gewerkt aan één nieuwe ASV met de daarbij behorende kaders en regels. Het is de bedoeling dat deze nieuwe regelgeving in 2021 in werking treedt.

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een vereniging van en voor actieve bewonersgroepen. Dit is een landelijk netwerk van bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties en BewonersBedrijven. Zij delen kennis en kunde met elkaar en met anderen. Samen maken zij zich sterk voor de positie van actieve bewoners, ook naar de (lokale) overheid. Kijk voor meer informatie op lsabewoners.nl