Programma wijk- en dorpsgericht werken

Vijfheerenlanden is inwonergericht. Wijk- en dorpsgericht werken betekent dat we ons aansluiten bij de behoefte en identiteit van een specifieke wijk, dorp of gehele stad.

De gemeente Vijfheerenlanden streeft ernaar een mooie, toegankelijke gemeente te zijn. Een gemeente die luistert naar haar inwoners, die inwonersinitiatieven stimuleert en een gemeente die samenwerking opzoekt met haar inwoners en ondernemers. Ofwel Vijfheerenlanden is inwonergericht! 

Als gemeente nemen wij dit erg serieus. Er mag dan ook van ons verwacht worden dat we op inwoners afstappen, dat we graag meedenken, dat we iedereen goed op de hoogte houden en dat we altijd duidelijk uitleggen waarom iets wel of niet kan. 

In ons programma wijk- en dorpsgericht werken Eropaf!, schenken we hier volop aandacht aan om ons hierop scherp te houden. Zo hebben we het over de 6 pijlers waar vanuit de gemeente Vijfheerenlanden werkt: 

Identiteit

Wijk- en dorpsgericht werken betekent dat we ons aansluiten bij de behoefte en identiteit van een specifieke wijk, dorp of gehele stad. We gaan constant op zoek naar maatwerk. Wat werkt in Leerdam Oost werkt waarschijnlijk niet in Lexmond. Dit vergt flexibiliteit en creativiteit.

Gebiedskennis

Gebiedskennis is essentieel om ons werk goed te kunnen doen. Deze kennis is buiten te vinden, daar moeten we op afstappen. Het verrijkt ons beleid en onze projecten. 

Netwerken

Lokale netwerken organiseren zich rondom bepaalde kwesties en thema’s. Als gemeente is het belangrijk om aan te sluiten bij deze netwerken zodat signalen vanuit deze groepen ons bereiken.

Energie

Waar energie onder de mensen is, is organisatie- en wilskracht aanwezig. Als gemeente moeten we deze energie opzoeken, koesteren en toejuichen. 

Vertrouwen

Een goede samenwerking is gebaseerd op vertrouwen: van de gemeente naar initiatiefnemers en inwoners en omgekeerd. Dit vertrouwen onderling groeit met heldere communicatie en (tussentijdse) evaluatie.

Ontwikkelen

Een open, onderzoekende houding en denken in mogelijkheden past bij wijk- en dorpsgericht werken. We investeren in onze vaardigheden om deze manier van werken op een goede manier in de praktijk te kunnen brengen.

Meer lezen over hoe wij werken? Kijk dan naar ons programma wijk- en dorpsgericht werken Eropaf! dat staat weergegeven als pdf-bestand in de rechterkolom. 

Wijkambassadeurs

Om u die weg te wijzen, zijn er wijkambassadeurs bij Vijfheerenlanden. Zij denken graag met u mee. Overzicht van wijkambassadeurs per kern.