Aanvraag rioolaansluiting

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente.

  • De gemeente onderhoudt het rioolstelsel tot aan de erfgrens: de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan.
  • Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het hoofdriool.
  • Vraag uw aansluiting minimaal 8 weken van te voren aan.
  • Voor de aanvraag van een aansluitingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd. Daarnaast betaalt u de aanlegkosten van huis tot hoofdrioolstelsel. Denk hierbij aan de kosten van de aannemer en materiaalkosten.