Aanvraag rioolaansluiting

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • De gemeente onderhoudt het rioolstelsel tot aan de erfgrens: de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan.
 • Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het hoofdriool.
 • Vraag uw aansluiting minimaal 8 weken van te voren aan.
 • Voor de aanvraag van een aansluitingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd. Daarnaast betaalt u de aanlegkosten van huis tot hoofdrioolstelsel. Denk hierbij aan de kosten van de aannemer en materiaalkosten.

Verstopt riool

Zit de rioolverstopping op uw eigen terrein, dan schakelt u zelf een bedrijf in.

Zit de verstopping in de gemeentegrond, meld het direct bij de gemeente.

Hoe ziet u in welk deel van de riool de verstopping zit?

 • Graaf de put of ontstoppingsstuk op en maak het open.
  • De put vindt u meestal op de grens van uw terrein, op ongeveer 0,50 – 1.00 meter binnen de erfgrens onder de grond. Meestal ligt het op de grens tussen het privé en gemeentelijke gedeelte. U kunt dit zelf opsporen of laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. Deze kosten komen voor uw rekening.
 • Controleer of er water in de put staat:
  • Staat er geen water in de controleput? Laat dan vanuit uw woning water wegstromen, zet bijvoorbeeld een kraan open. 
 • Als het water niet bij de controleput komt, zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. Bel een bedrijf dat uw riool kan ontstoppen. Deze kosten komen voor uw rekening.
 • Als er water in de controleput blijft staan, is het gemeentedeel verstopt. Bel dan de gemeente op nummer 088-599 7000 of meld het online via info@vijfheerenlanden.nl.
 • Als de verstopping in gemeentegrond zit maar veroorzaakt is door afval vanuit huis dat niet in het riool thuis hoort (zoals door olie, frituurvet of schoonmaakdoekjes), dan zijn de kosten van onderhoud ook voor u. 

Huurders van een woning bellen met de woningbouwstichting.