Rioolverstopping

Wat te doen bij verstoppingen.

De grootste veroorzakers van verstoppingen zijn vet en reinigingsdoekjes. Kijk op de website nietinhetriool.nl wat wel en niet in het riool mag.

Heeft u een probleem met de riolering, dan volgt u de volgende stappen:

  • Vraag na bij uw buren of zij ook problemen hebben. Zo ja, dan kan het probleem zich in de gemeentelijke riolering bevinden. Belt u dan met 088 - 599 7000. (dit kan 24/7)
     
  • Wanneer u de enige bent met problemen, controleer dan of uw volledige aansluiting verstopt zit, alle afvoeren hebben dan problemen
  • Is dat het geval dan ontgraaft u uw ontstoppingsstuk of erfscheidingsput. Een ontstoppingsstuk of erfscheidingsput is een hulpstuk in de leiding met een deksel. Meestal bevindt deze zich net binnen de erfgrens van uw perceel op ongeveer één meter diepte. Het kan zijn dat er geen ontstoppingsstuk aanwezig is. In dat geval graaft u de leiding vrij bij de perceelgrens en boort deze aan. De eigenaar moet aantonen waar de verstopping zit!

Is de erfscheidingsput opgegraven en geopend dan zijn er twee mogelijkheden:

  • De erfscheidingsput is leeg, de verstopping bevindt zich op uw terrein. U dient deze verstopping zelf te verhelpen
  • De erfscheidingsput staat vol, de verstopping bevindt zich op gemeentelijk terrein. U belt met 088 - 599 7000. De gemeente gaat deze verstopping verhelpen. Indien u kosten heeft gemaakt om uw leiding op te graven, kunt u de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen. U kunt alleen een vergoeding krijgen wanneer het probleem aantoonbaar in het gemeentelijke deel van de riolering zit. Dit moet door onze medewerkers zijn vastgesteld.

Voorbeeld van een erfscheidingsput. Bron: GAW | stichting Rioned
Voorbeeld van een erfscheidingsput. Bron: GAW | stichting Rioned

Problemen met de mechanische riolering

In de buitengebieden is vaak sprake van mechanische riolering, ook wel drukriolering genoemd. Uw huishoudelijk afvalwater stroomt via een leiding naar een put waarin een pomp opgesteld staat. Het afvalwater wordt via een persleiding uiteindelijk naar de waterzuivering gepompt. Het systeem is ontworpen op het pompen van huishoudelijk afvalwater. Het is daarom niet toegestaan om hemelwater via dit systeem af te voeren. Zijn er regenpijpen of straatkolken op uw terrein aangesloten op de drukriolering dan dient u deze af te koppelen. Dit geldt ook voor panden die zijn aangesloten op vacuümriolering.

Soms is de schakelkast uitgerust met een rode storingslamp. Ziet u deze branden, belt u dan met 088 - 599 7000 Het is gevaarlijk en niet toegestaan zelf aan de gemalen te werken!

Voorbeeld van een drukriool minigemaal. Bron: Gemeente Vijfheerenlanden
Voorbeeld van een drukriool minigemaal. Bron: Gemeente Vijfheerenlanden

Rioolstank

Heeft u rioolstank in uw woning? Controleer of in alle afvoerputjes en sifons het waterslot nog aanwezig is. Bij lange afwezigheid kunt u wat slaolie in de sifons gooien. Dit voorkomt dat het water verdampt. Ook komt het regelmatig voor dat manchetten in kruipruimten niet goed afsluiten waardoor er lucht uit het riool kan ontsnappen. Rioolstank wordt meestal veroorzaakt door een inpandig probleem.