Bestemmingsplan

Wilt u weten of er bij u in de buurt een winkel mag komen? Of heeft u een stuk grond gekocht en wilt een huis bouwen? Kijk dan eerst in de bestemmingsplannen van de gemeente. Hierin staat wat er wel of niet mag op een stuk grond en in de gebouwen die er staan. En hoe groot gebouwen mogen zijn.

De gemeente beslist wat er in de bestemmingsplannen komt te staan. Bijvoorbeeld of er in een gebied een bedrijf mag komen of juist alleen een woonhuis mag staan.

Bijzonderheden

Afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan

Indien u een plan heeft wat niet aan het bestemmingsplan voldoet, kan in sommige gevallen afgeweken worden van het bestemmingsplan of kan het bestemmingsplan gewijzigd worden. Welke mogelijkheid van toepassing is verschilt per situatie. U kunt hiervoor een principeverzoek indienen.

Aanpak

Bekijk de bestemmingsplannen op internet of bij de gemeente. Dit gaat zo:

Of

  • Kom bij ons langs.
  • Bekijk de bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen.

Afspraak maken inzien bestemmingsplan