Bestemmingsplan

Vanaf 1 juli 2023 kan er geen bestemmingsplanwijziging meer worden aangevraagd. Hiervoor in de plaats kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in.

Wilt u weten of er bij u in de buurt een winkel mag komen? Of heeft u een stuk grond gekocht en wilt een huis bouwen? Kijk dan eerst in de bestemmingsplannen van de gemeente. Hierin staat wat er wel of niet mag op een stuk grond en in de gebouwen die er staan. En hoe groot gebouwen mogen zijn. De gemeente beslist wat er in de bestemmingsplannen komt te staan. Bijvoorbeeld of er in een gebied een bedrijf mag komen of juist alleen een woonhuis mag staan.

Ruimtelijke plannen

Het is belangrijk dat u zeker weet of uw bouwplan in het bestemmingsplan past. Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Wilt u controleren of uw plan in het bestemmingsplan past? Dan kan dat dit via de website Ruimtelijke Plannen.

Afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan

Indien u een plan heeft wat niet aan het bestemmingsplan voldoet, kan in sommige gevallen afgeweken worden van het bestemmingsplan of kan het bestemmingsplan gewijzigd worden. Welke mogelijkheid van toepassing is verschilt per situatie. U kunt hiervoor een principeverzoek indienen.

Principeverzoek

Heeft u (bouw)plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u vooraf bij de gemeente een principeverzoek indienen. Dit is niet verplicht, maar kan teleurstellingen of extra kosten voorkomen.

Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Blijkt uit het principeverzoek dat uw plan niet helemaal past binnen het bestemmingsplan of dat het niet voldoet aan de welstandseisen? Dan kunt u uw plan nog aanpassen en daarna een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Bezwaar & beroep

Een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.