Bestemmingsplan wijzigen

Heeft u (bouw)plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u vooraf bij de gemeente een principeverzoek indienen. Dit is niet verplicht, maar kan teleurstellingen of extra kosten voorkomen.

Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Blijkt uit het  principeverzoek dat uw plan niet helemaal past binnen het bestemmingsplan of dat het niet voldoet aan de welstandseisen? Dan kunt u uw plan nog aanpassen en daarna een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

Aanvraag

U vraagt een principeverzoek aan bij het College van Burgemeester en Wethouders. U doet dit schriftelijk. In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres
  • dat u een principeverzoek in wilt dienen
  • waarvoor u een principeverzoek indient (wat u wilt gaan bouwen met daarbij een schetstekening)
  • waar u wilt gaan bouwen: de locatie

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Vijfheerenlanden
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Bezwaar

Een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.