Bouw en verbouw, welstandsadvies

Wilt u bouwen of verbouwen? Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, sturen we deze soms door naar de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed. Deze commissie kijkt of het plan goed in elkaar zit en controleert een paar dingen. 

Om de toetsing zo objectief, open en eerlijk mogelijk te kunnen doen, heeft de gemeenteraad een welstandsnota vastgesteld. De adviezen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed moeten gebaseerd zijn op criteria die zijn genoemd in de welstandsnota.

Het doel van de welstandsnota is dus:

  • het bieden van een zo objectief mogelijk kader, waarmee meer duidelijkheid wordt gegeven over de welstandsadvisering
  • rechtszekerheid voor de initiatiefnemer
  • het vastleggen van efficiënte en transparante procedures voor het welstandstoezicht
  • het betrekken van het erfgoed bij de welstandsadvisering door de geïntegreerde adviescommissie

Wilt u de welstandsnota ontvangen? Stuur dan een mail naar omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl.

Termijn

We nemen een beslissing over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dan hoort u meteen of de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed  uw plan heeft goedgekeurd.

Aanpak

Zorg dat u de volgende gegevens bij de aanvraag via het Omgevingsloket meestuurt:

  • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.
  • Uw Digid. Of eHerkenning voor een bedrijf.
  • Een plattegrond van het gebouw.
  • Tekeningen van de bouwplannen.
  • Een beschrijving hoe het gebouw eruit gaat zien. Beschrijf ook de materialen en kleuren.
  • Kleurenfoto's van het gebouw en omgeving.