Centrumvisie Leerdam

Aan de hand van de verschillende belangen en wensen wordt een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren.

Het centrum van Leerdam is het grootste en meest diverse winkelgebied van de gemeente. Daarom moet het een aantrekkelijke ontmoetingsplek zijn met diverse voorzieningen. De Leerdamse binnenstad heeft van oudsher een redelijk sterke positie, maar het toekomstperspectief voor met name detailhandel staat onder druk. Tegelijkertijd signaleren we anno 2021 een groeiende belangstelling voor wonen en recreatie in en rond de binnenstad. Er blijkt behoefte aan een actuele en integrale visie op de transitie van de binnenstad van winkelgebied naar (be)leefgebied. De gemeente Vijfheerenlanden werkt daarom aan een nieuwe binnenstadsvisie voor Leerdam. Aan de hand van de verschillende belangen en wensen wordt een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren.

Rol Wijkraad Centrum Leerdam

Eerder heeft de Wijkraad centrum Leerdam een enquête gehouden onder bewoners en ondernemers van het centrum over het woon- en leefklimaat in het centrum. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in het VHL-plein van 24 juni.

Enquête

Als vervolg daarop hebben wij samen met de Wijkraad de bezoekers gevraagd hoe we het centrum aantrekkelijker kunnen maken. Bezoekers zijn voor ons ook mensen die in Leerdam of omgeving wonen en in het centrum komen om te winkelen of een terrasje te pakken.

Ook vastgoedeigenaren in het kernwinkelgebied en aanloopstraten zijn bevraagd. 

Visie

De centrumvisie wordt opgesteld door bureau BRO. De komende maanden verzamelen zij informatie met enquêtes en interviews. Naast ondernemers, bewoners en bezoekers hebben ook vastgoedeigenaren een vragenlijst gekregen. Er is een schouw en werksessies gehouden en een klankbordgroep denkt mee. De visie wordt opgesteld in de zomermaanden/begin van de herfst.

De resultaten van de enquêtes worden gebruikt om een visiedocument op te stellen voor de binnenstad Leerdam, zodat we van de binnenstad een plek maken waar het prettig verblijven is. Thema’s in de visie zijn een compact kernwinkelgebied, transformatie van leegstand, parkeren, het al dan niet afsluiten van de Kerkstraat voor gemotoriseerd verkeer, ondernemen, recreatie en toerisme, leefbaarheid en groen.

Enquête 

Afgelopen zomer heeft de Wijkraad Leerdam Centrum een enquête gehouden onder de bezoekers van het centrum van Leerdam. De resultaten worden gebruikt voor de binnenstadsvisie die de gemeente voor Leerdam laat opstellen. Maar liefst 358 reacties kwamen binnen. Onder de inzenders is een prij verloot. De winnares, Marianne Duits uit Hei- en Boeicop, kreeg haar prijs uitgereikt uit handen van wijkraadvoorzitter Harry Singeling bij Koffie in de Bakkerij. 

De belangrijkste conclusie uit de enquête is dat het potentieel van Leerdam als prachtig historisch stadje aan de Linge nu niet volledig benut wordt. Er is behoefte aan sfeer, gezelligheid en evenementen zoals markten. De gemoedelijke gezelligheid die zo kenmerkend is voor Leerdam moet terugkomen. Bijvoorbeeld door het winkelhart te vestigen rondom de Kerkstraat, Kerkplein en De Markt, die vroeger al het middelpunt van het sociale leven was. Om meer sfeer te creëren kunnen deze plekken gezellig aangekleed worden met bomen, brede stoepen, terrasjes, een podium/muziektent op het Kerkplein, mooi straatmeubilair, een openbaar toilet en een betere muziekkeuze voor de openbare luidsprekers.

Het centrum is nu slecht toegankelijk voor minder validen, zij voelen zich niet welkom en mijden daarom vaak de binnenstad. Zij hebben last van smalle, ongelijke stoepen die glad zijn bij regen en te vol staan met reclameborden. Er is grote behoefte aan een goed mobiliteitsplan, cameratoezicht en handhaving. De binnenstad is soms net een racebaan en het wandelgebied is onveilig door scooters, steps en wild rijdende bezorgers. Er is behoefte aan gratis centrum parkeren en een autovrij / autoluw winkelgebied, behalve voor toeleveranciers (op vaste tijden) en minder validen die anders onmogelijk het centrum kunnen bezoeken.

Lees het hele verslag op de website van Wijkraad Centrum Leerdam en op hun Facebookpagina. Daar kunt u ook terecht voor nieuws over de binnenstadsvisie.