Duurzaamheid

Samen maken we Vijfheerenlanden duurzamer!

Wij bouwen aan een duurzame gemeente, want Vijfheerenlanden heeft een groen karakter en dit willen we blijvend versterken. Dit kunnen we niet alleen. Hier hebben we elkaar bij nodig. We kunnen zien dat het klimaat verandert.

Daarom vinden wij duurzaamheid belangrijk. Wij geven duurzaamheid vorm aan de hand van vier thema’s:

  • energietransitie
  • klimaatadaptatie
  • biodiversiteit
  • circulair

Werken aan een toekomstbestendige gemeente kan nooit alleen. Daarom betrekken we inwoners, bedrijven en organisaties zoveel mogelijk bij wat we als gemeente doen. Alle informatie over duurzaamheid kunt u vinden op de website Natuurlijk Vijfheerenlanden. Op die website informeren we u over wat er op het vlak van duurzaamheid gebeurt én betrekken wij u bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.