Duurzaamheidslening

Wij bouwen samen met u aan een toekomstbestendige gemeente Vijfheerenlanden. Het groene karakter van de gemeente willen we blijven versterken. Dit doen wij samen met u, onze inwoner, door het energieverbruik te verminderen en het aandeel duurzame energiebronnen te vergroten om zo de uitstoot van CO2 te verlagen.

U kunt gratis advies vragen over het energiezuiniger en duurzamer maken van uw woning bij:

Op onze duurzaamheidspagina leest u hier er meer over.

Om inwoners te stimuleren om te investeren in het energiezuiniger maken van de woning heeft de rijksoverheid een fonds opgericht. Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft een nieuwe naam: het Nationaal Warmtefonds. Het fonds verstrekt sinds 2014 de Energiebespaarlening: een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden, waarmee particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen de verduurzaming van hun gebouwen kunnen financieren. Deze lening zorgt dat de kosten niet in één keer opgebracht hoeven te worden. Afhankelijk van de gekozen maatregelen, het energieverbruik en bij gelijkblijvend gedrag kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de Energiebespaarlening te dekken. Mogelijk is er wat extra te besparen. Bovendien is de lening in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar.

Kijkt u ook eens op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Subsidie energiebesparing eigen huis naar mogelijkheden voor subsidie voor isolatie.

Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen. Voor meer informatie bekijkt u de website van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland over de investeringssubsidie ISDE.