Duurzaamheidslening

Wij bouwen aan een duurzame gemeente, want Vijfheerenlanden heeft een groen karakter en dit willen we blijvend versterken. Wij doen dit samen met onze inwoners onder andere door het energieverbruik in onze gemeente te verminderen en door het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen om zo de uitstoot van CO2 te verlagen.

U kunt gratis advies vragen over het energiezuiniger en duurzamer maken van uw woning bij:

Op onze duurzaamheidspagina leest u hier er meer over.

Om inwoners te stimuleren om te investeren in het energiezuiniger maken van de woning heeft de rijksoverheid het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht. Vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds is er een aantrekkelijke lening met gunstige voorwaarden beschikbaar, de zogenaamde Energiebespaarlening. Deze lening zorgt dat de kosten niet in één keer opgebracht hoeven te worden. Afhankelijk van de gekozen maatregelen, het energieverbruik en bij gelijkblijvend gedrag kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van de Energiebespaarlening te dekken. Mogelijk is er zelfs wat extra’s te besparen. Bovendien is de lening in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar. De meeste leningen zijn beschikbaar voor woning eigenaren of woningbouw coöperaties. Er wordt hard gewerkt aan mogelijkheden voor huurders om ook deze woningen energiezuiniger te maken.

Kijkt u ook eens op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - subsidie energiebesparing eigen huis naar mogelijkheden voor subsidie voor isolatie. Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Voor meer informatie bekijkt u de website van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland over de investeringssubsidie ISDE.

Aanvullend kent de gemeente drie fondsen waaruit leningen verstrekt worden voor duurzaamheidsmaatregelen: de Duurzaamheidslening.

U kunt ook bij uw eigen bank of andere geldverstrekker een lening of hypotheek afsluiten. Er zijn diverse banken die leningen verstrekken voor verduurzamen van uw woning. Elke bank hanteert daarbij zijn eigen voorwaarden. U dient zelf te beoordelen welke financiering voor u het meest gunstig is.

Let op! Verschillende leningen

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik samen de gemeente Vijfheerenlanden. Belastingen, tarieven en voorwaarden moeten door de nieuwe gemeenteraad zijn vastgesteld. Het kan dus zijn dat u nu nog andere belastingen, tarieven of voorwaarden heeft dan andere inwoners van Vijfheerenlanden. De gemeenteraad neemt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twee jaar, een besluit over de nieuwe belastingen, tarieven en verordeningen voor de hele gemeente Vijfheerenlanden.

Voor de duurzaamheidsleningen betekent dit dat er nog drie verschillende leningen zijn. De voorwaarden en de maximale hoogte van het te lenen bedrag verschilt voor de inwoners van de voormalige gemeenten. De fondsen voor inwoners van de voormalige gemeenten Leerdam en Vianen zijn nagenoeg uitgeput. Deze fondsen worden de komende jaren weer aangevuld met terugbetaalde aflossingen. 

Inwoners kunnen een energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert particuliere woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te nemen. Dit fonds is landelijk beschikbaar voor eigenaren, bewoners en VvE’s. In totaal is er 600 miljoen beschikbaar.

Hoe vraagt u een lening aan?

U dient de aanvraag rechtstreeks digitaal in bij energiebespaarlening.nl De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het fonds. SVn behandelt de aanvraag en toetst of u de lasten van de lening met uw inkomen kan dragen.

Komen uw duurzaamheidsmaatregelen niet in aanmerking voor een lening uit het Energiebespaarfonds? In dat geval kunt u alsnog aan de gemeente vragen of u in aanmerking kunt komen voor een duurzaamheidslening. Inwoners van de voormalige gemeente Zederik kunnen nog wel direct een duurzaamheidslening aanvragen.

Duurzaamheidslening aanvragen (DigiD)

De gemeente bekijkt of het budget in het fonds toereikend is en of uw aanvraag voldoet aan de verordening. Als uw aanvraag voldoet en er voldoende budget is, ontvangt u een beschikking met daarbij het aanvraagformulier voor het SVn-financieringsplan. Het aanvraagformulier voor het SVn-financieringsplan vult u in en stuurt u samen met de gevraagde stukken naar SVn. SVn regelt de financiële afhandeling van uw aanvraag.

Meesturen

Voor het digitaal indienen van de aanvraag heeft u een DigiD nodig. Bij het indienen van uw aanvraag worden verschillende gegevens gevraagd zoals een eigendomsakte van de woning en de offertes voor de uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen. Zorg dat u ze bij de hand heeft en zo nodig digitaal beschikbaar heeft.

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck kunt doen.