Glasvezel

Snel internet

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Steeds meer diensten gaan digitaal. Niet alleen diensten van de gemeente, maar ook van scholen, zorgverzekeraars en de Belastingdienst. Ook bij thuiswerken of als zzp’er is snel internet belangrijk. Daarom vindt de gemeente Vijfheerenlanden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet.

Waarom snel internet?

In de gemeente Vijfheerenlanden is nog niet overal snel internet. Dit gaat om ongeveer 1300 adressen. De provincie Utrecht biedt financiële middelen aan gemeenten voor verbetering van de digitale bereikbaarheid. Dit gaat om gebieden waar de digitale bereikbaarheid niet aan de norm van 100 MB per seconde voldoet. Daarnaast zijn de vitaliteit en bereikbaarheid van onze kernen heel belangrijk: snel internet is voor iedereen.

Waar staan we nu?

Het is een ingewikkeld proces waarbij meerdere partijen meedenken over de digitale bereikbaarheid, zowel marktpartijen als ook overheden. In een eerder stadium heeft marktpartij Giessenlanden een aanbod gedaan. Dit aanbod was te duur. Daarom heeft het college in haar besluit op 5 juni 2018 hier niet voor gekozen.

Momenteel zijn twee marktpartijen zelfstandig zonder afspraken met de gemeente actief om klanten te werven. Glasvezel Buitenaf heeft een campagne gehouden en Stichting VijfheerenlandenNet heeft ook de verkoop gestart.

Daarnaast zijn er nog meer aanbieders die interesse hebben in Vijfheerenlanden. Welke dit ook bij de gemeente gemeld hebben, zoals de aanbieder Glasdraad. Alle genoemde partijen hebben op 1 oktober 2018 een pitch gehouden voor raadsleden en inwoners.

Wat is er op 1 oktober 2018 gebeurd?

Woordvoerder Maks van Middelkoop blikt terug op de thema-avond op 1 oktober: “De marktpartijen hebben aangegeven wat zij voor Vijfheerenlanden kunnen doen. Zo gaf KPN aan een voorkeur te hebben voor het aansluiten van alleen kernen. Glasdraad wacht een convenant met de gemeente af. Glasvezel Buitenaf is voor eigen rekening en risico een vraagbundelingscampagne gestart. Zij heeft inmiddels aangegeven glasvezel te zullen aanleggen. En Stichting Vijfheerenlandennet heeft op 1 oktober gezegd haar wensen graag bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Een onderdeel daarvan is een lening of garantstelling van 20 miljoen euro.”

Is snel internet dan geen nutsvoorziening?

Het aanleggen van een internetverbinding is helaas géén nutsvoorziening, maar een vrije markt. Iedereen die wil, mag een kabel in de grond leggen. Veel mensen vinden dat de overheid moet investeren in glasvezelnetwerken/snel internet voor haar burgers. Hoe zit dat nu eigenlijk? 

De Telecommunicatienetwerken (waaronder KPN, Ziggo en Glasvezel Buitenaf) zijn in Nederland geprivatiseerd. In de wet Markt & Overheid is het verboden dat de overheid, dus ook de gemeente Vijfheerenlanden, investeert in een glasvezelnetwerk.
De gemeente juicht de diverse initiatieven van harte toe, maar draagt financieel niet bij. 

Waarom alleen het buitengebied?

De inspanningen voor snel internet richten zich op de adressen waar de internetsnelheid niet aan de moderne normen voldoet. (Minimaal 100 Mb/sec). Het gaat om ca. 1200 adressen in het buitengebied. Het uitgangspunt van de gemeente Vijfheerenlanden is snel internet voor iedereen. In de bebouwde kom van onze grotere kernen zijn de internetsnelheid en keuzevrijheid in aanbieders op dit moment voldoende. Daarom richten we ons nu op het buitengebied. In een latere fase richten we ons op de dorpen en de bedrijventerreinen.

Wat is de rol van de gemeente?

Maks van Middelkoop: “De aanleg van snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen mag een campagne starten en kabels in de grond leggen. De gemeente heeft hier géén invloed op. Zij kan wel aangeven wat de wensen van de gemeente zijn. Ook kan de gemeente kijken of er marktpartijen zijn die op basis hiervan, afspraken zouden willen maken. Deze afspraken komen dan in een convenant. In dit convenant maakt de gemeente met de aanbieder(s) harde afspraken over legeskosten en dergelijke. Dit kan leiden tot een aantrekkelijke korting. Via het convenant willen wij snel internet voor alle adressen in het buitengebied. Dus niet alleen voor de makkelijk bereikbare panden.”

Gaat de gemeente 20 miljoen lenen aan Vijfheerenlandennet?

We vinden de opzet van Vijfheerenlandennet als collectief en als bewonersinitiatief heel sympathiek. Maar de markt heeft aangetoond dat er voldoende partijen zijn die snel internet in ons gebied willen aanleggen. Daarom kunnen wij zo’n groot bedrag niet verantwoorden. Om dezelfde reden hebben wij besloten niet met Giessenlanden.net, een vergelijkbaar initiatief, in zee te gaan. Mocht de gemeenteraad hier anders over denken, dan is een nieuw besluit nodig. De gemeente is wel bereid de samenwerking met Stichting VijfheerenlandenNet verder te onderzoeken en is daarom met hen in gesprek.

Wat adviseert de gemeente bewoners die een aanbod hebben gekregen?

Wij hebben gezien dat aanbieders nu al campagne aan het voeren zijn. Dit is mooi, maar voor eigen risico. We hebben nog geen convenant gesloten, met geen enkele partij. We kunnen de mensen niet helpen bij hun keuze. Desondanks is het goed om te weten dat er meerdere partijen actief zijn. Niemand is er bij gebaat dat er straks meerdere partijen zijn die elk een klein percentage klanten binnenhaalt. Hierdoor versnippert het aanbod. Doe wat in uw situatie goed is, die keuze moet u zelf maken. Daar kan en mag een gemeente zich niet in mengen.

Hoe zit het met bedrijven?

Op de bedrijventerreinen is voldoende snel internet. Voor een bedrijf in het buitengebied zit dat anders. Daarom nemen we ook de bedrijven en maatschappelijke instellingen mee in dit convenant.

Hoe nu verder?

Maks van Middelkoop: “We dagen de marktpartijen uit om hier een goed plan voor te bedenken. En dit plan samen met ons vast te leggen in een convenant. Hierin moet ook de garantie komen dat alle adressen straks kunnen beschikken over snel internet. We verwachten dat we dit convenant in 2019 kunnen ondertekenen met de voor ons beste marktpartij(en). We vertrouwen erop dat de gemeente Vijfheerenlanden snel over snel internet kan besluiten. Zo wordt snel internet voor alle adressen beschikbaar.”

Meer informatie?

Hebt u een vraag? Stel deze dan aan Stichting Digitale Bereikbaarheid, het adviesbureau dat ons in dit proces begeleidt, via Jan Peter Ensing.

Aanbieders

Glasvezel Buitenaf 
Vijfheerenlandennet