Glasvezel

Snel internet

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Steeds meer diensten gaan digitaal. Niet alleen diensten van de gemeente, maar ook van scholen, zorgverzekeraars en de Belastingdienst. Ook bij thuiswerken of als zzp’er is snel internet belangrijk. Daarom vindt de gemeente Vijfheerenlanden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet. 

Waar staan we nu?

In de gemeente Vijfheerenlanden is nog niet overal snel internet. Inmiddels is een groot gedeelte van ons buitengebied aangesloten op het glasvezelnetwerk. Nu wordt er gekeken naar Leerdam en Vianen. Vijfheerenlanden is met verschillende partijen, onder andere Delta, Open Dutch Fiber/T-Mobile en KPN, in overleg om tot overeenstemming te komen. Zo willen we dat iedereen in onze gemeente toegang tot glasvezel krijgt, dus ook op voor de aanbieder minder aantrekkelijke locaties.

Met de aanleg van de bekabeling is werk gemoeid in de openbare ruimte. Ook hier willen wij als gemeente garant staan voor een nette en veilige omgeving voor onze inwoners. Onze kaders en kwaliteitseisen vindt u op overheid.nl.

Is snel internet geen nutsvoorziening?

Het aanleggen van een internetverbinding is helaas géén nutsvoorziening, maar een vrije markt. Iedereen die wil, mag een kabel in de grond leggen. Veel mensen vinden dat de overheid moet investeren in glasvezelnetwerken/snel internet voor haar burgers.

Hoe zit dat nu eigenlijk? De Telecommunicatienetwerken (waaronder KPN, Ziggo en Glasvezel Buitenaf) zijn in Nederland geprivatiseerd. In de wet Markt & Overheid is het verboden dat de overheid, dus ook de gemeente Vijfheerenlanden, investeert in een glasvezelnetwerk.

De gemeente juicht de diverse initiatieven van harte toe, maar draagt financieel niet bij.

Wat is de rol van de gemeente?

De aanleg van snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen mag een campagne starten en kabels in de grond leggen. De gemeente heeft hier géén invloed op. Zij kan wel aangeven wat de wensen van de gemeente zijn. Ook kan de gemeente kijken of er marktpartijen zijn die op basis hiervan, afspraken zouden willen maken. Deze afspraken komen dan in een convenant. In dit convenant maakt de gemeente met de aanbieder(s) harde afspraken over legeskosten en dergelijke. Dit kan leiden tot een aantrekkelijke korting. Via het convenant willen wij snel internet voor alle adressen in Leerdam en Vianen. Dus niet alleen voor de makkelijk bereikbare panden.”

Advies gemeente aan bewoners met een aanbod

Wij hebben gezien dat aanbieders nu al campagne aan het voeren zijn. Dit is mooi, maar voor eigen risico. We hebben nog geen convenant gesloten, met geen enkele partij. We kunnen de mensen niet helpen bij hun keuze. Desondanks is het goed om te weten dat er meerdere partijen actief zijn. Niemand is er bij gebaat dat er straks meerdere partijen zijn die elk een klein percentage klanten binnenhaalt. Hierdoor versnippert het aanbod. Doe wat in uw situatie goed is, die keuze moet u zelf maken. Daar kan en mag een gemeente zich niet in mengen.

Hoe zit het met bedrijven?

Op de bedrijventerreinen is voldoende snel internet. Voor een bedrijf in het buitengebied zit dat anders. Daarom nemen we ook de bedrijven en maatschappelijke instellingen mee in onze afspraken met aanbieders.

Hoe nu verder?

We dagen de marktpartijen uit om hier een goed plan voor te bedenken. En dit plan samen met ons vast te leggen in een convenant. Hierin moet ook de garantie komen dat alle adressen straks kunnen beschikken over snel internet. We verwachten dat we dit convenant snel kunnen ondertekenen met de voor ons beste marktpartij(en). We vertrouwen erop dat de gemeente Vijfheerenlanden snel over snel internet kan besluiten. Zo wordt snel internet voor alle adressen beschikbaar.

Zodra de gemeente Vijfheerenlanden instemming heeft gegeven en een samenwerkingsovereenstemming heeft gesloten met een of meerdere marktpartij(en) zullen wij bewoners hierover natuurlijk informeren. Het staat u vrij om vooruitlopend hierop een overeenkomst afsluiten met een aanbieder.

Meer informatie?

Hebt u een vraag? Stel deze dan aan Stichting Digitale Bereikbaarheid, het adviesbureau dat ons in dit proces begeleidt, via Edward Endlich, e.endlich@vijfheerenlanden.nl.