Graafmelding of Klic-melding

Heeft u plannen voor werkzaamheden in de grond? Het is mogelijk dat daar kabels en leidingen liggen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Kabels en Leiding Informatie Centrum (KLIC). Daar kunt u navragen waar de kabels en leidingen liggen. Handig wanneer u wilt graven met een machine. Het KLIC laat u weten of er kabels en leidingen liggen die u misschien kunt raken. U krijgt daar bijvoorbeeld tekeningen van. Dan weet u precies waar de kabels en leidingen lopen.

Alle eigenaren van kabels en leidingen geven door aan het KLIC waar hun kabels en leidingen liggen. U heeft ook onze toestemming nodig voor het graven.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • U graaft dieper dan een halve meter.
  • U gaat graven met een machine.
  • U zorgt voor een plattegrond met daarop de plek waar u wilt gaan graven.
  • De melding geldt voor iedereen, niet alleen voor telecombedrijven.

Kosten

Kijk voor de kosten op de website van het Kadaster.

Bijzonderheden

Meer weten?

Informatie van het Agentschap Telecom over kabels en leidingen.

Termijn

Doe de melding op tijd. Dat is ruim voordat u begint. U moet binnen 20 werkdagen starten, nadat u van het Kadaster de ontvangstbevestiging (e-mail) van uw graafmelding heeft gekregen.

Aanpak

De melding over uw graafwerkzaamheden doet u bij het kadaster. Dit gaat zo:

  • Ga naar de website van het Kadaster voor graafmeldingen.
  • Daar vindt u alle informatie bij elkaar. Ook de formulieren die u nodig heeft. Bijvoorbeeld als u 1 keer gaat graven of als u dit vaker doet. U kunt het Kadaster ook bellen als u vragen heeft.

Gaat u in gemeentegrond graven? Dan moet u hiervoor toestemming aanvragen bij de gemeente. Zorg voor een duidelijke plattegrond en beschrijving van uw plannen.