Melding doen

De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Heeft u opmerkingen, tips of klachten over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over bestrating, openbaar groen, zwerfafval of speelplaatsen? Geef dan online een melding door. U kunt zelf kiezen of u dit met of zonder DigiD wilt doen. Wanneer u inlogt met DigiD, kunt u gemakkelijker uw melding volgen en hoeft u niet uw contactgegevens in te vullen, omdat deze al bij ons bekend zijn.

Melding Openbare Ruimte

Melding Openbare Ruimte (DigiD)

Afvalinzameling via Reinigingsdienst Waardlanden

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden haalt Reinigingsdienst Waardlanden het afval bij u op. Is uw afvalcontainer niet geleegd, heeft u een nieuwe nodig of is deze vermist? Is de wijkcontainer vol, stuk of heeft u last van stank uit een ondergrondse afvalcontainer? Neem contact op met Waardlanden en meld het via info@waardlanden.nl.

Klacht afvalinzameling

Straatverlichting kapot? Meld het bij Bureau OVL

Staat er bij u in de straat een lantaarnpaal die het niet doet? Geef de storing dan door aan Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. Dit bureau houdt in onze regio toezicht op het herstel van kapotte straatverlichting. Straat en wijkstoringen aan de openbare verlichting kunnen buiten kantoortijden gemeld worden bij Stedin via nummer 010 - 890 9700.

Melding Openbare Verlichting

Woonoverlast, illegale (over)bewoning of onjuist adres

Denkt u dat er in een woning meer personen wonen dan is toegestaan of juist minder personen wonen dan staan ingeschreven (niet zijnde uw eigen adres, is dat het geval ga dan naar onze pagina 'Adresonderzoek'.

Is er een vermoeden dat de woning wordt gebruikt voor andere doeleinden dan bestendig wonen (veel in- en uitloop van steeds verschillende personen). Denkt u dat er sprake is van een onjuiste inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP). Laat het ons weten, team Burgerzaken start een Adresonderzoek.

Online adres onderzoek aanvragen met DigiD

Online adres onderzoek aanvragen zonder DigiD

Illegaal bouwwerk

Illegaal bouwwerk gezien? Meld het bij Bouw- en woningtoezicht. Heeft u twijfels of wilt u een melding maken over bijvoorbeeld illegale bouwwerkzaamheden, illegale bewoning of de (brand-)veiligheid van panden? Geef dit door aan onze toezichthouders van Bouw- en woningtoezicht.

Melding bouw-en woningtoezicht

Milieuklacht/ geluidsoverlast

Voor meldingen over milieuovertredingen en asbest, kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Deze dienst voert alle milieutaken van de gemeente Vijfheerenlanden uit. Hierbij kunt u denken aan geluidsoverlast, stofoverlast en lichthinder. De omgevingsdienst behandelt ook alles wat te maken heeft met sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering.

Milieuklacht melden

Dode dieren in de openbare ruimte

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden rijdt de Dierenambulance Vianen en omstreken uit om dode dieren op te halen.
Kortom: treft u een dood dier aan in de openbare ruimte, bel de dierenambulance 06 - 5111 1290.

Overige meldingen

Of denkt u dat iemand zichzelf verwaarloost? Geef ook dit door.

Of heeft u last van overlast van buren, hangjongeren of verslaafden? Bel dan de politie via 0900 - 8844.

Storingsdienst buiten kantoortijden

Constateert u buiten kantoortijden, in het weekend of op feestdagen acute problemen in de openbare ruimte (bijv. verstoppingen, oliesporen, e.d.)? En zijn deze bedreigend voor de openbare veiligheid? Neem dan contact op met de storingsdienst van de gemeente 088 - 599 7000.

Iemand spreken?

Wilt u liever iemand spreken van de gemeentewerf? Maak dan telefonisch een afspraak via 088 - 599 7000. Wij werken net als op het stadskantoor ook op de gemeentewerf uitsluitend op afspraak.