Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet voegt alle wetten en regels samen voor woningbouw, milieu, water, natuur en wegen. Dat noemen we ook wel de fysieke leefomgeving.

Heeft u een vergunning nodig omdat u iets wilt veranderen in de leefomgeving? Dan krijgt u met de Omgevingswet te maken. U wilt bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een boom kappen of een gezamenlijke moestuin in de buurt starten. Ook als ondernemer moet u aan de Omgevingswet voldoen. Bijvoorbeeld als u een kantoor of winkel wilt beginnen of uitbreiden.

Geen bestemmingsplanwijzigingen meer vanaf 1 juli 2023

Ter voorbereiding op de Omgevingswet worden er vanaf 1 juli 2023 geen bestemmingsplannen meer gewijzigd voor ruimtelijke ontwikkelingen maar worden er in plaats daarvan omgevingsvergunningen verleend. Zo kan de gemeente de doorlooptijd goed en zorgvuldig laten verlopen die nodig is rond besluitvorming van bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dit op 4 mei 2021 besloten. Aanvragen vanaf 1 juli 2023 of plannen waarvan de documenten niet vóór genoemde data binnen zijn, worden zoveel mogelijk opgepakt met een omgevingsvergunningprocedure. Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen in de meeste gevallen ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd.

Het indienen van aanvragen om een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) blijft mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Voor aanvragen die vanaf die datum worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.