Principeverzoek

Wilt u (ver)bouwen of slopen en weet u nog niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of zijn uw plannen nog in een vroeg stadium? Dan kunt u het beste eerst een principeverzoek indienen. Dat is niet verplicht, maar wel eenvoudiger en voordeliger dan meteen een omgevingsvergunning aanvragen. Het principeverzoek is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken met u naar de technische uitgangspunten en haalbaarheid van uw plan.

Principeverzoek indienen

Via de website Omgevingsloket Online kunt u eerst checken of uw plannen vergunningplichtig of vergunningvrij zijn. U kunt het formulier Aanvraag principeverzoek downloaden, invullen en terugsturen naar omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of 

Gemeente Vijfheerenlanden
Omgevingsloket
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Nodig bij principeverzoek

Om uw principeverzoek te kunnen beoordelen, hebben wij onderstaande gegevens van u nodig:

  • Een overzicht van de kadastrale situatie voor en na de bouwwerkzaamheden op schaal (min. 1:1000).
  • Plattegronden van alle verdiepingen op schaal (min. 1:1000) waarin u alle gewenste wijzigingen en de functie per ruimte aangeeft.
  • Als uw plan ook voorgelegd moet worden aan de welstands- of monumentencommissie: gevelaanzichten, principe-detailleringen en foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.
  • Als het gaat om een monument, dan moet u ook een bouwhistorische verkenning aanleveren.

Kosten

  • Een aanvraag voor vooroverleg of een principeverzoek, inclusief drie adviezen van de commissie, kost € 165,41 (tarieven 2023).
  • Als u een omgevingsvergunning indient na een positieve uitkomst van uw principeverzoek, dan worden de leges voor het principeverzoek in mindering gebracht op de leges voor uw omgevingsvergunning.