Leerdam: Achter de Pijp

Het gebied tussen de Owensstraat, het Laantje van Van Iperen, de Tiendweg en de Lingedijk in Leerdam wordt in de volksmond Achter de Pijp genoemd. Hiermee wordt een kwinkslag gemaakt naar de buurt achter de pijpen van de glasfabriek.

Het gebied tussen de Owensstraat, het Laantje van Van Iperen, de Tiendweg en de Lingedijk in Leerdam wordt in de volksmond Achter de Pijp genoemd. Hiermee wordt een kwinkslag gemaakt naar de buurt achter de pijpen van de glasfabriek.

Aanleiding voor de werkzaamheden in deze buurt zijn de noodzakelijke vervanging van het riool en de sloop en het bouwrijp maken van delen van het gebied, maar dit is slechts de aanleiding. De gesloopte woningen aan de Rozen-/Tulpstraat en het Lingeplein maken plaats voor 75 nieuwbouwwoningen. Door samen met KleurrijkWonen dit project uit te voeren ontstaat ruimte voor participatie van bewoners bij de inrichting van het gebied. Zo verbeteren we de leefbaarheid en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op opleiding of werk. Maar ook het klimaat en de veranderingen die dit vraagt in de openbare ruimte krijgt een plaats. Zo zijn acties georganiseerd om de tuinen van bewoners te vergroenen en wordt met de aanleg van de openbare ruimte rekening gehouden met waterberging. 

Binnen het project is participatie dus een belangrijk element. De aannemer, Van der Ven uit Brakel, geeft in goed overleg met bewoners invulling aan de inrichting van de straten, hofjes en pleinen. Kiest men voor bomen, parkeren of spelen? Hoe richten we de straten zo in dat elkaar ontmoeten eenvoudig wordt? Zo hebben de bewoners alle gelegenheid wensen kenbaar te maken en kijken zij samen met de aannemer naar mogelijkheden gehoor te geven aan deze wensen. De aannemer doet dit door regelmatig in gesprek te gaan met bewoners en hen via nieuwsbrieven te informeren over avonden, de planning van werkzaamheden en andere zaken die spelen. 

Het project vordert. Straat voor straat krijgt een facelift, de Ranonkelhof en de Salviahof zijn opnieuw ingericht in samenspraak met bewoners. De bewoners van de Leliestraat en de Azaleastraat hebben deelgenomen in een werkgroep om voortuinen te creëren met als doel het aanzicht groener te maken maar ook het fietsen of brommen over de stoep te ontmoedigen. Het volkstuinencomplex is vernieuwd, drainage is aangelegd, schuurtjes zijn geplaatst en een hek moet onbevoegden op afstand houden. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om bewoners te leren hoe leuk tuinieren is ze mee te nemen ‘op de tuin’.

Op de planning staat nog het slopen van de woningen aan de Lingestraat en daarna de herinrichting van het Lingeplein. Ook hier zal de aannemer avonden organiseren, nieuwsbrieven maken en het gesprek met bewoners aangaan. Hoe wil men dit plein gebruiken? Is er ruimte voor de wensen rond parkeren, spelen en voetballen? Hoe vertalen we veranderingen in het klimaat in de inrichting? Allemaal vragen waar we graag met bewoners een antwoord op vinden. Zo maken we van Achter de Pijp een buurt waar het heerlijk wonen, spelen, werken, tuinieren en verblijven is.

Update: juni 2020