Leerdam: Achter de Pijp

Tot 2020 gaan de gemeente, woningcorporatie KleurrijkWonen en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf met de bewoners aan de slag in Achter de Pijp, een van de wijken in West. Achter de Pijp behelst het gebied tussen Tiendweg en Lingedijk aan de ene kant en de Owensstraat en het Laantje van Van Iperen aan de andere kant.

Aanleiding voor de werkzaamheden zijn de noodzakelijke vervanging van het riool en de sloop en het bouwrijp maken van delen van het gebied, maar dit is slechts de aanleiding. De gesloopte woningen maken plaats voor 75 nieuwbouwwoningen. Zo verbeteren we de leefbaarheid en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op opleiding of werk.

Binnen het project is participatie dus een belangrijk element. De aannemer zal in goed overleg met bewoners invulling geven aan de inrichting van de straten. Kiest men voor bomen, parkeren of spelen? Hoe richten we de straten zo in dat elkaar ontmoeten eenvoudig wordt? Zo hebben de bewoners alle gelegenheid wensen kenbaar te maken en kijken zij samen met de aannemer naar mogelijkheden gehoor te geven aan deze wensen. De aannemer doet dit door regelmatig in gesprek te gaan met bewoners en te onderzoeken of een online platform hierbij kan helpen.