Ameide: Meelfabriek De Waard

Waar nu de leegstaande meelfabriek van Ranks Meel in het centrum van Ameide staat, worden woningen gerealiseerd.

Waar nu de leegstaande meelfabriek van Ranks Meel in het centrum van Ameide staat, worden woningen gerealiseerd. Dat zijn de plannen van projectontwikkelaar De Waard Ontwikkeling BV, een samenwerking van Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer BV en Adcim BV.

De fabriek is al tientallen jaren een beeldbepalend pand in Ameide, maar staat alweer jaren leeg.

Luchtfoto van Ameide met een pijl naar de meelfabriek

Bij de herontwikkeling is de keuze gemaakt voor twee woningstijlen. Langs de Benedendamsestraat komen ruime woningen die passen in de historische omgeving, de schaal en de uitstraling van de Dam en de Prinsengracht. En langs de Vaarsloot komen eengezinswoningen die meer aansluiting vinden bij de huizen aan die kant van het perceel.

Foto van de oude situatie bij de meelfabriek Artist impression van de nieuwbouw bij de meelfabriek  

Het gaat om een terrein van 2.700 vierkante meter. Deels wordt dat bebouwd, maar ook is er voldoende ruimte voor tuinen achter de woningen.
Er is naar gestreefd om met minder bebouwing dan de huidige fabriek tot een passende en haalbare invulling van het plangebied te komen.

Situatietekening van de ontwikkeling van de nieuwbouw

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang van De Meelfabriek? Neem dan contact op met De Waard Ontwikkeling via 0184 600 240, info@dewaardontwikkeling.nl of bekijk de website dewaardontwikkeling.nl.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: april 2020