Ameide: Woningbouwlocatie 't Zouweveld

De bouw van 10 rijwoningen, 5 geschakelde patiowoningen, 2 twee-onder-één kap woningen en 1 vrijstaande woning.

Woon- en Zorgcentrum Open Vensters

Het nieuw gebouwde moderne complex Open Vensters is in juni 2012 in gebruik genomen. Dit complex vervult een centrumfunctie op het gebied van de ouderenzorg in de regio. De realisatie van een groot aantal 'levensloopbestendige' woningen biedt compensatie voor het verminderd aantal verpleeghuisplaatsen. Hierin kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zonodig thuis zorg ontvangen.

Stand van zaken

Het nieuwe woonzorgcentrum en het grootste deel van de grondgebonden woningbouw is inmiddels gerealiseerd. Er worden twee appartementencomplexen gerealiseerd, één appartementengebouw bevat uitsluitend koopappartementen en één appartementencomplex bevat twaalf koopappartementen en zes huurappartementen. Alles is inmiddels verkocht en opgeleverd. Eén vrij kavel wordt op dit moment gebouwd. Daarmee is alles gereed. Woonzorg Nederland start nu met verduurzaming en verbetering van de Marijkeflat.

Zijaanzicht van de nieuwe flat
Zijaanzicht van nieuwbouwflat

Verder worden er nog gebouwd: tien rijwoningen, vijf geschakelde patiowoningen, twee twee-onder-één kap woningen en één vrijstaande woning.

Tekening van een twee-onder-een-kap woning met puntdak Tekening van een vrijstaande woning geschakeld met garage Tekening van hoekwoning geschakeld met garage

De verkoop van de woningen is gestart, zie hofstedemakelaardij.nl.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: juli 2019