Ameide: Ontwikkeling locatie Kandelaar

Als straks de nieuwe brede school in Ameide gereed is, kan de bestaande locatie van de basisschool De Kandelaar herontwikkeld worden.

Als straks de nieuwe brede school in Ameide gereed is, kan de bestaande locatie van de basisschool De Kandelaar herontwikkeld worden. Er lopen op dit moment oriënteerde gesprekken om te komen tot de start van het ontwikkelproces. Doelstelling is om de inwoners van Ameide vergaand te betrekken bij de planvorming.

Update: mei 2018