Ameide: Ontwikkeling locatie Kandelaar

Als straks de nieuwe brede school in Ameide gereed is, kan de bestaande locatie van de basisschool De Kandelaar herontwikkeld worden.

De nieuwe brede school in Ameide is gereed en in gebruik genomen. Het gebouw van de oude locatie van de Kandelaar staat grotendeels. Tot het moment van sloop is dit tijdelijk bewoond om kraken van het pand te voorkomen. 

De sloop is voorbereiding, de vergunningen zijn aangevraagd en zal waarschijnlijk nog voor de zomer nog plaatsvinden. Een herziening van het bestemmingsplan en in voorbereiding.

Er heeft naar aanleiding van de inloopavond op 19 november 2019 een klankbordgroep gevormd die meekijkt en prat over de ontwikkeling van de locatie. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: april 2020