22 (starters)woningen voor Ameide en Tienhoven aan de Lek

Na een aanbesteding is de ontwikkelaar voor woningbouwlocatie de Kandelaar in Ameide bekend: de ontwikkelcombinatie KRKTR Projectontwikkeling en Reuvers Projectontwikkeling. Zij kwamen als winnaars uit de bus met het plan Tuinhof Ameide.

Na een aanbesteding is de ontwikkelaar voor woningbouwlocatie de Kandelaar in Ameide bekend: de ontwikkelcombinatie KRKTR Projectontwikkeling en Reuvers Projectontwikkeling. Zij kwamen als winnaars uit de bus met het plan Tuinhof Ameide. Een natuurlijk en autovrij woonhofje voor starters, gezinnen en ouderen. Waar groen wonen en ontmoeting centraal staan. Hier is ruimte voor dagelijkse praatjes, samen snoeien in de boomgaard, gezamenlijk tuinieren in de gedeelde moestuin en heerlijk spelen in de natuur.

Het plan

De Tuinhof bestaat uit 22 woningen die aansluiten bij de wensen van de inwoners van Ameide:

 • 8 starterswoningen aan de Meidoornlaan: vier benedenwoningen met tuin op het westen en vier bovenwoningen met zolder en een dakterras op het westen.
 • 4 eengezinswoningen met tuin op het zuiden, grenzend aan een grasveld.
 • 4 levensloopbestendige woningen met slaapkamer en badkamer op de begane grond. De voorzijde ligt aan het hofje. Aan de achterzijde hebben de woningen een tuinterras op het westen.
 • 1 vrijstaande woning in het hofje, met ruime tuin aan de west- en noordzijde. De markante uitbouw kijkt uit op een speel- en ontmoetingsplek met bomen.
 • 5 eengezinswoningen aan de Meidoornlaan met tuin op het westen met zithoek aan het hofje.

Voorrang voor inwoners

Wethouder Huib Zevenhuizen: De woningnood in Ameide en Tienhoven aan de Lek is hoog, vooral bij starters. De Tuinhof is een prachtig plan en kan een mooie bijdrage leveren. Daarom biedt de ontwikkelaar van De Tuinhof aan om inwoners van Ameide en Tienhoven aan de Lek voorrang te geven bij de toewijzing van de woningen. Hierbij hoort ook een eerste bekendmaking van de verkoop in de lokale media. Hoe we dit precies gaan doen, spreken we nog verder af.

Duurzaam project

Het plan De Tuinhof scoort zeer goed op duurzaamheid. Dit komt vooral door de goede score op het energieverbruik, klimaatadaptie en hittestressbestendig bouwen. De maatregelen voor klimaatadaptie en om hittestress te voorkomen zijn in het plan concreet beschreven:

 • sedumdaken op de bergingen
 • watertonnen, retentiekratten
 • een wadi
 • geïntegreerde zonnepanelen in de daken van de woningen
 • alle woningen worden Nul op de Meter (NOM) opgeleverd

Het plan draagt ook bij aan maatschappelijke duurzaamheid doordat het ontmoeting tussen verschillende groepen bewoners stimuleert.

Aanbesteding

Medio 2019 is de locatie van de voormalige school De Kandelaar vrijgekomen. De school is verhuisd naar de nieuwe brede school in Ameide. De kosten van de brede school zouden gedeeltelijk betaald worden uit de opbrengst van woningbouw. Om op de locatie van De Kandelaar woningbouw mogelijk te maken, verkoopt de gemeente de grond en stelt met stedenbouwkundige randvoorwaarden eisen aan de ontwikkeling van de locatie. De gehele ontwikkeling (inclusief de openbare ruimte) is voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Eind 2019 heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd om wensen van de inwoners van Ameide te inventariseren. Deze wensen zijn, waar mogelijk, opgenomen in de stedenbouwkundige randvoorwaarden die op 10 juli 2020 zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2021 is er een Europese, niet openbare aanbesteding gehouden. De gemeente ontving 23 aanmeldingen. Na een voorselectie is aan vijf partijen gevraagd om een plan te maken en een bieding te doen. Op 11 juni 2021 sloot de deadline voor de inschrijvingen.

Wij hebben bij de aanbesteding heel specifiek gekeken naar drie elementen van duurzaamheid:

 • energieverbruik van/voor de woningen
 • circulariteit & klimaatadaptie
 • hittestressbestendig bouwen

Op basis van de gunningscriteria kwam de ontwikkelcombinatie KRKTR Projectontwikkeling en Reuvers Projectontwikkeling als beste uit de bus. Samen met Divapro, Hans Been Architecten, Buiten5 en Merosch hebben zij een evenwichtig en doordacht plan aangeboden.

Planning

De ontwikkelaar heeft een strakke planning. De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt en afgestemd. Als alles goed gaat, dan start de verkoop van het project in december 2021. De eerste grondwerkzaamheden van het project starten uiterlijk 8 weken nadat de onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend. Volgens planning is dit in het tweede kwartaal van 2022. De werkzaamheden worden onafgebroken uitgevoerd. De oplevering van de woningen én de openbare ruimte staat gepland in het 1e kwartaal van 2023.

Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen op de website van Tuinhof Ameide.