Ameide: Nieuwbouw Brede School

Op de plek van de (voormalige) Openbare School Hendrik van Brederode aan de Liesveldweg wordt een nieuwe Brede School gebouwd.

Op de plek van de (voormalige) Openbare School Hendrik van Brederode aan de Liesveldweg wordt een nieuwe Brede School gebouwd. In dit nieuwe gebouw krijgen zowel de Hendrik van Brederodeschool en de School met de Bijbel De Kandelaar een plek. En het wordt ook de nieuwe huisvesting voor een bibliotheekvoorziening, een peuterspeelzaal, naschoolse opvang en een kinderdagverblijf.

De bouw van de nieuwe school is in volle gang.

De oplevering zal in de zomer van 2019 plaats vinden. De kinderen kunnen dan met ingang van schooljaar 2019-2020 in het nieuwe gebouw naar school.

Om het gebruik van het nieuwe gebouw en het schoolplein mogelijk te maken dient het huidige bestemmingsplan tijdens de bouw te worden aangepast. De procedure daarvoor is eind september gestart zodat het bestemmingsplan begin 2019 door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.

Luchtfoto van Ameide met een pijl naar de nieuwbouw van de Brede School

Schetsontwerp RoosRos Architecten van de Brede School in Ameide

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.
Update: juli 2018