Meerkerk: Nieuwbouw De Weide I

In Meerkerk wordt de grootste nieuwbouwwijk van Zederik gerealiseerd. Wanneer de wijk is afgrond zullen er zo’n 170 woningen voor diverse doelgroepen gebouwd zijn.

In Meerkerk wordt de grootste nieuwbouwwijk van Zederik gerealiseerd. Wanneer de wijk is afgrond zullen er zo’n 170 woningen voor diverse doelgroepen gebouwd zijn.

Luchtfoto Meerkerk met een pijl naar De Weide twee

Het grootste deel van de woningen is gebouwd en worden bewoond. Begin 2018 is gestart met de bouw van de laatste 5 woningen. Ook worden er nog een aantal woningen door kopers van een leeg bouwkavel gebouwd.

De Weide twee van boven getekend

Inrichting openbare ruimte

Binnenkort worden de laatste 5 woningen aan de Kievit opgeleverd. Nu wordt ook de openbare ruimte (straten en groen) definitief ingericht. Hiermee naderen we het einde van de realisatie van deze wijk. Het is de bedoeling dat alles voor de kerst van 2018 gereed is, waarna de borden van ‘Wijk in aanbouw’ uit het straatbeeld zullen verdwijnen. 
De laatste werkzaamheden aan de openbare ruimte worden gefaseerd uitgevoerd. Begin oktober is gestart met de eerste fase aan de Kievit. De ontwikkelaar probeert er voor te zorgen dat de bestaande woningen zoveel als mogelijk bereikbaar blijven. Voor nadere informatie en een gedetailleerde weergave van de fasen met bijbehorende planning kunt u terecht op de site van de ontwikkelaar via: https://megaborn.com/meerkerk Ook vind u hier de contactgegeven van de betrokken partijen tijdens de uitvoering. 

Vooraanzicht tekening nieuwbouw huizen Zijaanzicht tekening nieuwbouw huizen Bovenaanzicht tekening nieuwbouw huizen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: oktober 2018