Pompput op het Dokter Reilinghplein

Op het Dokter Reilinghplein komt een waterelement waarin de stroming van de Linge is verbeeld.

Op het Dokter Reilinghplen komt een waterelement waarin de stroming van de Linge is verbeeld. Om daadwerkelijk water door het element te laten stromen zal er een pompput onder het plein worden geplaatst.

Voor het aanbrengen van de fundering van de put gaan we na de zomerstop op maandag 17 augustus 2020 van start met het ontgraven van de bouwkuip.
Op dinsdag 18 augustus 2020 zullen er vervolgens funderingspalen worden aangebracht.

Van deze werkzaamheden kunnen omwonenden beperkte hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast. Nadat de palen zijn aangebracht zal de fundering af worden gemaakt en op een later moment wordt de put geplaatst.