Leerbroek: Vernieuwbouw Dorpshuis De Schakel

Dorpshuis De Schakel is een belangrijke voorziening voor Leerbroek.

Dorpshuis De Schakel is een belangrijke voorziening voor Leerbroek. In het dorpshuis houden verenigingen hun activiteiten, zijn er kerkbijeenkomsten en vergaderingen. Ook is er een open bar.  De school houdt er zijn bewegingsonderwijs. Het is een plek voor bijeenkomsten van rouw, trouw en andere mijlpalen. Het gebouw laat echter wel de tand des tijds zien. Het is erg gedateerd (bouwjaar 1965) en kent diverse tekortkoming.

Vanuit de dorpsgemeenschap van Leerbroek is daarom het initiatief ontstaan om het dorpshuis te ‘vernieuwbouwen’ en te combineren met een kerkelijk centrum van de Hersteld Hervormde Gemeente van Leerbroek. Er is een voorbereidingscommissie opgericht. Daarin zijn de (maatschappelijke) gebruikers, de kerk, de school en het algemene (dorps)belang vertegenwoordigd.

Medio 2016 beschikte de voorbereidingscommissie over een ontwerpplan. Dit ontwerpplan is aan de inwoners van Leerbroek gepresenteerd en werd zeer goed ontvangen. Vervolgens is dit ontwerpplan verder uitgewerkt.

Bouwtekeningen zijaanzicht

Er komt een dorpshuisvoorziening met sportzaal. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting en er komt een nieuw kerkelijk centrum. Met een toekomstige herinrichting van de openbare buitenruimte zou een pleinfunctie, speelgelegenheid voor kleine kinderen en een terrasfunctie gecreëerd moeten worden.

Door De Schakel uit te breiden met een kerkelijk centrum kunnen zowel het dorpshuis als de kerk gebruik maken van elkaars ruimte. Maar tegelijkertijd blijven het dorpshuis en het kerkelijk centrum wel onafhankelijk. Het kerkelijk centrum zal door de Hersteld Hervormde Gemeente beheerd worden en voor de exploitatie van het dorpshuis wordt een stichting opgericht. Een stichting die bestuurd wordt door Leerbroekers.

Op dit moment wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw voorbereid. Er zijn daarvoor ook diverse onderzoeken gedaan voor bijvoorbeeld parkeren, archeologie en vleermuizen. Het streven is dat medio 2019 de bouw van het nieuwe dorpshuis met kerkelijk centrum kan starten.

Artist impression nieuwbouw De Schakel

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: december 2018