Nieuwsbrief

Nieuwsbrief De Schakel augustus 2019

Al jaren is erover gesproken en nu gaat het echt gebeuren. Binnenkort wordt het huidige gebouw van dorpshuis De Schakel in Leerbroek gesloopt in opdracht van de gemeente. Daarna laat Stichting Dorpshuis De Schakel op dezelfde plek een nieuw dorpshuis bouwen en realiseert de Hersteld Hervormde Gemeente er haar nieuwe kerkelijk centrum. De verwachting is dat de nieuwbouw eind 2020 klaar is.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de start van de werkzaamheden.

Tekening van het zij- en bovenaanzicht van de nieuwbouw van de Schakel

Voorbereidende werkzaamheden

Zoals u ongetwijfeld al heeft gemerkt, zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Om het Raadhuisplein klaar te maken voor het nieuwe, grotere gebouw is een deel van het riool verplaatst en hebben we groen en bestrating verwijderd. Waterbedrijf Oasen heeft op het plein een wateraansluiting voor de bouw gemaakt.

Na de bouwvakantie gaan de voorbereidingen verder. Vanaf 17 augustus worden er bouwhekken rondom De Schakel gezet om zo een veilige bouwplaats te krijgen. Daardoor is de Raadhuisstraat tijdelijk smaller. Op de bijgevoegde luchtfoto staat waar de hekken ongeveer komen. Nadat de bouwhekken geplaatst zijn, sluit Stedin het huidige dorpshuis af van gas en elektriciteit en wordt de elektriciteitskabel onder het Raadhuisplein verlegd. 

Op het parkeerterrein aan de achterzijde van De Schakel wordt ook gewerkt. KPN verlegt er een datakabel. Het speelplaatsje wordt opgeruimd en de ondergrondse afvalcontainers, die nu tegen De Schakel aan staan, worden naar hun nieuwe definitieve plek op het parkeerterrein verplaatst. Deze nieuwe plek is ook, bij benadering, op de luchtfoto aangegeven. Omdat de inrichting van het parkeerterrein nog niet wordt aangepast aan de afvalcontainers, kan dat er in eerste instantie vreemd uit zien. Wanneer de nieuwbouw van dorpshuis en kerkelijk centrum klaar is, wordt het Raadhuisplein opnieuw ingericht. Daarbij wordt ook dit deel van het parkeerterrein meegenomen en worden de afvalcontainers goed ingepast.

Sloop

Nadat de bouwhekken geplaatst zijn, starten de  sloopwerkzaamheden. In eerste instantie is dat nog in het gebouw. Te beginnen met het verwijderen van asbest die in het gebouw gevonden is. Nadat het asbest veilig verwijderd is, wordt De Schakel gesloopt. Een precieze startdatum kan nog niet gegeven worden, maar naar verwachting is dat in september. Direct na de sloop wordt gestart met de nieuwbouw van het kerkelijk centrum en dorpshuis. 

Markt en Univé

Tijdens de werkzaamheden kan de markt gewoon doorgaan. De tijdelijke locatie van de markt staat op de luchtfoto. Nadat de werkzaamheden afgerond zijn, is de markt op het vernieuwde Raadhuisplein. Het kantoor van Univé is tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Overlast

Uiteraard proberen alle partijen, die betrokkenen zijn bij de sloop en nieuwbouw van dorpshuis en kerkelijk centrum, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u desondanks overlast ervaren dan mag u dat altijd bij de gemeente Vijfheerenlanden melden op telefoonnummer 088 - 599 7000 of via het meldingsformulier.
Luchtfoto van de Schakel en het omliggend gebied
Rode stippellijn: bouwhekken
Paarse stip: nieuw plek ondergrondse containers
Wit/ blauw gestreept: tijdelijke locatie markt