5 zones

5 Zones

Er zijn 5 verschillende bebouwingszones op Gaasperwaard die ieder eigen beeldkwaliteitsregels hebben.

  • Avenue A27 – Grote industrie, transport- en distributiebedrijven met hoge bedrijfsbebouwing en veel verkeersbewegingen.
  • Lange Dreef – Hoogwaardige bebouwing bestemd voor lichte bedrijfsactiviteiten, kantoor of showroom eventueel gecombineerd met een bedrijfswoning.
  • Groene Randweg – Kleinschalige representatieve bedrijven met kantoor of bedrijfswoning.
  • Utilitaire Zone – Bedrijven in de zwaardere milieucategorieën. De bebouwing heeft een eenvoudige op de functie afgestemde uitstraling.
  • Overgangszone Biezenweg – Vrijstaand bedrijfsgebouw omgeven door water en groen met kantoor of showroom.

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Beeldkwaliteitsplan Gaasperwaard’ / Bebouwingsvoorschriften.