Bouwkaders

Bouwkaders

Alle bedrijven op Gaasperwaard profiteren van een kwalitatief goede en hoogwaardige uitstraling van het terrein als geheel. Om een samenhangend beeld te garanderen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit geeft per zone richtlijnen over onder meer rooilijnen, hoogte van bebouwing, materiaal- en kleurgebruik en reclame-uitingen.

In de brochure ‘Beeldkwaliteitsplan Gaasperwaard’ wordt per zone aangegeven welke bouwkaders van toepassing zijn. Er is ook een kort resumé dat dit beknopt weergeeft.