Stappenplan

Stappenplan
stap      
1 oriëntatie op de (on)mogelijkheden/ aftasten interesse    
2 voorlopige reserveringsovereenkomst  max. 4 maand
(max. 1x verlengen)
schetsontwerp gebouw en terrein
overleg vergunningen
1e concept koopovereenkomst
3 definitieve reserveringsovereenkomst  max. 4 maand
(max. 1x verlengen)
definitief ontwerp gebouw en terrein
goedkeuring gemeente
overeenstemming koop/ verkoop
4 definitieve koopovereenkomst dan binnen 4 weken:
en binnen 2 jaar:
aanvraag omgevingsvergunning
conform goedgekeurd definitief ontwerp
gebouwd en gebruiksklaar (tenzij verlengd)
5 leveren (en betalen) kavel binnen 6 weken na datum koopovereenkomst  
6 afgifte omgevingsvergunning binnen 8 weken voor een complexe aanvraag (bijv. vanwege de milieutoets)  
7 bouw opstal en inrichting terrein gereed binnen 2 jaar na afgifte omgevingsvergunning (tenzij verlengd)  

 

Lees meer op de pagina Omgevingsvergunning