Nieuwsbrief Glaspark Leerdam februari 2019

1e fase Glaspark Leerdam afgerond

Met de feestelijke ingebruikname van het hockeyveld tijdens de nieuwjaarsreceptie van Hockeyclub Leerdam (HCL) en vv LRC op zaterdag 5 januari 2019 is de 1e fase van Glaspark afgerond. De spullen van HCL zijn overgebracht naar Glaspark en liggen in tijdelijk in een container opgeslagen. In de 1e fase zijn voor LRC de kunstgrasvoetbalvelden 1 en 2 en het jeugdveld aangelegd en is voor HCL het zandhockeyveld aangelegd. Het grootste deel van de bomen rondom de velden zijn gekapt en in samenspraak met LRC, HCL en de bewoners is het groenplan opgesteld voor de bomen en beplanting rondom het nieuwe sportpark.

2e fase Glaspark

In de 2e fase wordt het nieuwe kleed- clubgebouw gebouwd, worden de natuurgras voetbalvelden 3 en 4 van LRC gerenoveerd en wordt het multifunctionele speelveld en het 2e hockeyveld aangelegd. Tot slot worden de bestaande kantine en de kleedkamers gesloopt en wordt de parkeerplaats aangelegd en de fietsenstalling gemaakt.
Op dit moment kunnen we helaas nog niet precies aangeven hoe de planning van de 2e fase uitziet, omdat nog niet alle vergunningen verleend zijn. Wat wel vast staat is de renovatie van de natuurgrasvelden van LRC (veld 3 en 4) in mei en juni, aansluitend op voetbalcompetitie 2018-2019.