Meerkerk: Nieuwbouw Het Bos

In het verlengde van de huidige bebouwing aan Het Bos in Meerkerk is ruimte voor een bescheiden uitbreiding van het dorp. Een ontwikkelaar heeft daar een plan voor uitgewerkt.

In het verlengde van de huidige bebouwing aan Het Bos in Meerkerk is ruimte voor een bescheiden uitbreiding van het dorp. Een ontwikkelaar heeft daar een plan voor uitgewerkt.

Luchtfoto Meerkerk met een pijl naar Het Bos

Om het plan van de ontwikkelaar mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure gevolgd. Begin november 2018 heeft de gemeenteraad echter aangegeven nu geen besluit over dit bestemmingsplan te willen nemen en heeft het gevraagd om het woningbouwplan te veranderen. Dat betekent dat nu eerst in overleg met de ontwikkelaar gekeken moet worden welke mogelijkheden er voor deze locatie zijn.

Luchtfoto Meerkerk met als detail het plangebied voor Het Bos

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl​​.

Update: november 2018