Hoef en Haag/ Hagestein: Tijdelijke onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting van drie basisscholen in afwachting van nieuwbouw.

Tijdelijke huisvesting 1

De (kleine) tijdelijke huisvesting van leerlingen uit Hoef & Haag/ Hagestein vindt plaats naast de Meester Vosschool in Hagestein. Medio 2019 worden hier drie tijdelijke lokalen geplaatst voor de scholen Het Avontuur, Het Talent en LEEF. De lokalen zullen tot 1 januari 2020 blijven staan. Vanaf dat moment is de tweede tijdelijke onderwijshuisvesting operationeel. 

Tijdelijke huisvesting 2

Op het perceel achter de Meester Vosschool zal de tweede tijdelijke onderwijshuisvesting worden gebouwd. Volgens planning opent deze locatie de deuren op 1 januari 2020. Het betreft een gebouw met 8 lokalen (optioneel extra vier lokalen) en bijhorende ruimten. Ook de Stichting Kinderopvang Vianen zal in dit gebouw gehuisvest gaan worden met vier ruimten.

Luchtfoto van Hagestein, met een gearceerd perceel waar de nieuwbouw komt.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: juli 2019