Hoef en Haag/ Hagestein: Tijdelijke onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting van drie basisscholen in afwachting van nieuwbouw.

Tijdelijke huisvesting 1

De (kleine) tijdelijke huisvesting van leerlingen uit Hoef & Haag/ Hagestein vindt plaats naast de Meester Vosschool in Hagestein. Medio 2019 worden hier drie tijdelijke lokalen geplaatst voor de scholen Het Avontuur, Het Talent en LEEF. De lokalen zullen langer blijven staan, omdat de ingebruikname van THV2 vertraging heeft opgelopen.

Tijdelijke huisvesting 2

Op het perceel achter de Meester Vosschool zal de tweede tijdelijke onderwijshuisvesting worden gebouwd. Het betreft een gebouw met 8 lokalen (optioneel extra vier lokalen) en bijhorende ruimten. Ook de Stichting Kinderopvang Vianen zal in dit gebouw gehuisvest gaan worden met vier ruimten.

Het gebouw zou in mei in gebruik worden genomen. Door het corona-virus kunnen Oasen en Stedin geen watervoorziening en elektriciteit aansluiten. Wat precies de consequenties zijn wordt nog in beeld gebracht.

Luchtfoto van Hagestein, met een gearceerd perceel waar de nieuwbouw komt.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: april 2020