Hoef en Haag: Kindcentrum

In het dorp Hoef en Haag komt een nieuw kindcentrum met de basisscholen LEEF en Het Avontuur, kinderopvang en buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Vianen. In het Kindcentrum komt ook een gymzaal voor sportactiviteiten. Het kindcentrum krijgt een centrale plek aan de Brink.

In het dorp Hoef en Haag komt een nieuw kindcentrum met de basisscholen LEEF en Het Avontuur, kinderopvang en buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Vianen. In het Kindcentrum komt ook een gymzaal voor sportactiviteiten. Het kindcentrum krijgt een centrale plek aan de Brink.

Impressie van het gebouw van een zijaanzicht met op een plein met bomen en daarvoor een vrouw, vier kinderen en een man op een fiets

Het hoogste punt bereikt (23-09-2021)

Het hoogste punt van het kindcentrum in Hoef en Haag is bereikt. De bouw vordert gestaag volgens planning en de contouren van het gebouw zijn al goed zichtbaar.

Viering hoogste punt

Het hoogste punt is uitgebreid gevierd met de kinderen (en ijsjes) die hier in de toekomst naar school gaan. De dag erna heeft de gemeente de bouwvakkers bedankt met een frietje en een snack.
Op naar de volgende fase!

Het kindcentrum in de steigers - hoogste punt bereikt

Uitvoering gestart (21-04-2021)

De uitvoering is gestart! Wethouder Tirtsa Kamstra heeft de eerste paal geslagen. Kinderen van de BSO hebben deze heipaal met hulp van wethouder Kamstra prachtig beschilderd. In een korte film zijn het beschilderen en het heien van de eerste paal te zien en licht wethouder Kamstra het project toe. 

De aangepaste planning verloopt voorspoedig. De verwachting is dat de scholen en de kinderopvang en BSO het schooljaar 2022/2023 in het nieuwe gebouw kunnen starten.

Aangepaste planning voor Kindcentrum Hoef en Haag (23-11-2020)

De planning voor het nieuwe kindcentrum in Hoef en Haag aan de Brink is aangepast. Tijdens de aanbesteding is gebleken dat de planning te ambitieus was.

Wethouder Tirtsa Kamstra licht toe: We vinden het heel belangrijk dat er snel een nieuw kindcentrum komt in Hoef en Haag. De bewoners wachten daar al lang op. Dit bleek helaas niet haalbaar. Zo’n traject moet zorgvuldig worden uitgevoerd; zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Anders lopen we risico’s met het vergunningentraject en met de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Hoe graag we ook sneller wilden bouwen, die risico’s kunnen we niet nemen. De schoolbesturen en het bestuur van de kinderopvang zijn akkoord gegaan met de gewijzigde planning. Het kindcentrum wordt nu in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Dat geeft de scholen en de kinderopvang de ruimte om de verhuizing goed voor te bereiden en om uiterlijk in de zomervakantie te verhuizen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Om tot een nieuw gebouw te komen, zijn de volgende stappen gezet:

Tijdpad

Foto van de maquettesessie in één van de bijeenkomsten van de Projectgroep
Foto van de maquettesessie in één van de bijeenkomsten van de Projectgroep

2021

 • 21 april 2021 - Eerste paal geslagen door wethouder Kamstra
 • 23 september 2021 - Hoogste punt bereikt

2020

 • Aanbesteding en gunning aannemer (Aannemersbedrijf Van Leeuwen uit Meerkerk)
 • Toetsing van het ontwerp door de welstandscommissie
 • Goedkeuring van het kwaliteitsteam en stedenbouwkundige van SVP voor het ontwerp
 • Van voorontwerp naar huidig ontwerp

2019 ontwerpstappen

 • Programma van eisen vastgelegd met gebruikers
 • Diverse ontwerpsessies met betrokken partijen
 • Meester Vos (Stichting O2A5) vervangen door basisschool LEEF (Stichting Trinamiek)
 • Informatieavonden voor omwonenden over bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de tijdelijke voorzieningen in Hagestein en het schetsontwerp van kindcentrum in  Hoef en Haag (op 2 en 3 december)
 • Toetsing Kwaliteitsteam Hoef en Haag of het ontwerp past binnen het beeldkwaliteitsplan Hoef en Haag

2018 stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden

2017 oprichting projectorganisatie

 • Gemeente Vijfheerenlanden is financier, bouwheer en gedelegeerd opdrachtgever namens de Stuurgroep Kindcentrum Hoef en Haag
 • Nul25 is adviseur en begeleider van het bouwproces, in opdracht van de stuurgroep
 • Schoolbesturen, Kinderopvang en Gemeente zijn verenigd in de Stuurgroep
 • Gebruikers zijn vertegenwoordigd in de Projectgroep
 • De ontwerpadviseurs voor het kindcentrum zijn DAT voor Architectuur, Van de Laar voor Constructie en Boink voor Installaties
 • SVP is betrokken als stedenbouwkundigbureau en supervisor voor het dorp

Richtlijnen voor de architect

In twee belangrijke documenten (het bestemmingsplan en stedenbouwkundige randvoorwaarden) worden de juridisch, stedenbouwkundig en architectonische kaders omschreven waaraan het ontwerp moet voldoen. Op basis daarvan is er een programma van eisen gemaakt voor het gebouw. Richtlijnen zijn:

 • een markante toren als hoogteaccent
 • centrale positie
 • vormgeving
 • uitstraling

Markante toren als hoogteaccent

Een hoogteaccent in het dorpshart wijst de weg en is meteen het allerhoogste punt van het dorp. Dit hoogteaccent is vanuit veel plekken te zien. Via een zichtas over de Otto van Gelrestraat wordt een relatie gelegd met de kerktoren van Hagestein, waarmee de verbondenheid tussen de dorpen zichtbaar is.

Luchtfoto van een gedeelte van Vianen. Een lijn van Hagestein naar Hoef en Haag.

Centrale positie

In het stedenbouwkundig plan zijn het kindcentrum, de supermarkt, huisartsenpost en een horecagelegenheid de voorzieningen van Hoef en Haag en spelen zij een belangrijke rol voor een levendig dorpshart. Het kindcentrum wordt een beeldbepalend gebouw aan de Brink. De centrale hoofdentree ligt aan de Brink met een autoluwe zone waar de ouders kunnen wachten.

Een maquette waarop je een gebouw ziet dat bestaat uit samengestelde vormen. Elke vorm heeft een eigen kap. 
Op de maquette zien we een gebouw dat bestaat uit samengestelde vormen. Elke vorm heeft een eigen kap.

Vormgeving

Het gebouw moest een eigentijdse architectuur hebben en opgebouwd zijn uit baksteen en andere eigentijdse materialen zoals beton, glas en metaal, zorgvuldig op elkaar afgestemd. De hoofdentree moet herkenbaar aan De Brink liggen. Het gebouw moet er aan alle zijden interessant uit zien door toepassing van verschillende elementen, hoogtes en vormgeving.

 Rijkdom en diversiteit aan baksteen details
Rijkdom en diversiteit aan baksteen details

Uitstraling

Het kindcentrum past binnen de dorpse uitstraling die kenmerkend is voor het Dorpshart. Dat betekent een opdeling in verschillende massa’s en het toevoegen van elementen in de gevel die een dorpse schaal nastreven. De inspiratie is gezocht in het oude centrum van Vianen en de woningen in Hoef en Haag. Het kindcentrum is een moderne interpretatie van de Oudhollandse architectuur in het dorpshart van Hoef en Haag.

Het ontwerp

Eén van de wensen van de gebruikers was dat de onderbouwkinderen en kinderopvang op de begane grond een plek zouden krijgen. Omdat het bouwvlak voor het kindcentrum compact is, moest de gymzaal naar de eerste verdieping worden gebracht. Ramen in een gymzaal zijn voor de gebruikers niet praktisch, vooral vanwege lichtinval. Daarom heeft de zuidgevel minder ramen. Dit wordt gecompenseerd door toepassing van bijzondere baksteendetails. Uiteindelijk is er gekozen voor een warme, rood-oranje baksteen.

Baksteendetails in de gevels 
Baksteendetails in de gevels (studie/art impression)

 Impressie van het gebouw gezien vanaf de Brink
Impressie vanuit de Brink (studie/art impression)

Impressie van het gebouw vanaf de Buitengrachtsteeg
Impressie vanuit Buitengrachtsteeg (studie/art impression)
Impressie van het gebouw vanaf de Lekstraat
Impressie vanuit Lekstraat (studie/art impression)

Definitief ontwerp

Kindcentrum Hoef en Haag bouwtekening Noordgevel
Noordgevel

Kindcentrum Hoef en Haag bouwtekening Westgevel
Westgevel

Kindcentrum Hoef en Haag bouwtekening Zuidgevel
Zuidgevel

Kindcentrum Hoef en Haag bouwtekening Oostgevel
Oostgevel

Het gebouw

Buitenruimte

Plattegrond met daarop de ligging van het gebouw en de verschillende entrees, parkeerplaatsen en kiss en ride zone.

De ligging van het gebouw met daarop de verschillende entrees, parkeerplaatsen en kiss en ride zone.

De buitenruimte van het kindcentrum wordt ommuurd, met daarin een aantal bergingen, containerruimte en fietsenstallingen. Op deze manier worden de speelpleinen afgeschermd van de openbare ruimte. De kinderopvang krijgt een eigen afgesloten buitenruimte, het speelplein van de onderbouw heeft zijn eigen ingang en grenst aan de speelpleinen van de midden- en bovenbouw. Aan de voorkant van het gebouw ligt een openbare speelplaats, die ook door de kinderen van het kindcentrum gebruikt kan worden. De kiss en ride zone ligt aan de voorkant van het gebouw.

De indeling van het kindcentrum

Het gebouw heeft vier ingangen: de hoofdentree herkenbaar aan de Brink, één voor onderbouw, één voor de kinderopvang en één in de toren voor de gymzaal wanneer het kindcentrum gesloten is. Er is een centrale keuken en een half verdiept speellokaal.

Rondom het hart van het gebouw bevinden zich de teams van Het Avontuur, LEEF en twee groepen voor kinderopvang. Vanuit het centrale hart kun je naar de 1e verdieping via twee prominente trappen.

Impressie van de gymzaal op de eerste verdieping. Een ruimte zonder ramen, met een balkenplafond, een klimrek en een basketbalnet

Impressie gymzaal op de eerste verdieping

De ruimten voor midden- en bovenbouw van Het Avontuur en LEEF en de teamkamer bevinden zich op de eerste verdieping. Dat geldt ook voor de gymzaal. De gymzaal krijgt een bijzondere kap met houten spanten, die je ook ziet aan de binnenkant.

Er is ook een knutselzolder voor buitenschoolse opvang en voor creatieve lessen. Deze ruimte krijgt ook een bijzondere uitstraling, schuine daken met hout afgewerkt en daklichten.

Plattegronden

Plattegrond van de begane grond van het Kindcentrum in Hoef en Haag

Plattegrond van de begane grond

Het gebouw heeft vier ingangen: de hoofdentree herkenbaar aan de Brink, één voor onderbouw, één voor de kinderopvang en één in de toren voor de gymzaal. Er is een centrale keuken en een half verdiept speellokaal. De centrale keuken wordt gebruikt door alle gebruikers, ook als leskeuken, waar ouders altijd welkom zijn voor een kop koffie. 

Rondom het hart van het gebouw bevinden zich de teams van Het Avontuur, LEEF en twee groepen van SKV. Vanuit het centrale hart kun je naar de 1e verdieping via twee prominente trappen.  
Plattegrond van de eerste verdieping van het Kindcentrum in Hoef en Haag

Plattegrond van de eerste verdieping

De gymzaal en kleedruimtes bevinden zich op de eerste verdieping. De gymzaal krijgt een bijzondere kap met houten spanten, die je ook ziet aan de binnenkant. De midden- en bovenbouw van Het Avontuur en LEEF en de teamkamer zijn ook op deze verdieping.
Plattegrond van de zolder van het Kindcentrum in Hoef en Haag

Plattegrond van de tweede verdieping (zolder)

Het gebouw kent nog een tweede verdieping, de knutselzolder. De BSO maakt gebruik van deze ruimte en de scholen voor creatieve lessen. Deze ruimte krijgt ook een bijzondere uitstraling, schuine daken met hout afgewerkt en daklichten.

Participatie

Informatieavond 15 juli 2020

Op 15 juli 2020 hebben wij een informatieavond georganiseerd bij Stal Bosgoed over het ontwerp voor het nieuwe kindcentrum aan de Brink in Hoef en Haag. Tirtsa Kamstra gaf daar als wethouder onderwijs aan dat er met smart wordt gewacht op de opening van de school. Stedenbouwkundige Erwin Stoffer lichtte de randvoorwaarden voor het ontwerp van de school vanuit het kwaliteitsteam Hoef en Haag toe. Vervolgens nam architecte Desiree Vermeer de aanwezigen mee in hoe deze uitgangspunten hebben geleid tot het ontwerp voor de school.

Ontwerp

Tijdens de avond en ook daarna hebben inwoners een reactie op het ontwerp gestuurd. Deze reacties zijn verzameld en hebben geleid tot een aantal wijzigingen. Het ontwerp bestaat uit verschillende bouwvolumes. Door de voegkleur per volumedeel aan te passen ontstaat een minder massaal beeld. Ook wordt afwisselend met de rode baksteen een iets bruinere steen gebruikt. De toren is op basis van de opmerkingen aangepast. Er komt een extra raam in de gevel van de sportzaal. Wij denken dat het gebouw zo goed in de omgeving van het dorpsplein past. Op basis van de binnengekomen reacties is dit is het maximaal haalbare binnen het bestaande ontwerp in deze fase van het proces.  

Bekendmaking omgevingsvergunning

Volgens de planning moest de school eind 2021 worden opgeleverd. Om de oplevering van de school in december 2021 te kunnen halen, moest de omgevingsvergunning zo snel mogelijk worden ingediend. Bij de vergunningaanvraag zitten onder andere ontwerptekeningen. De tekeningen zijn aangepast aan de hand van de reacties. Voor tekeningen verwijzen we u graag naar de documenten die bij de omgevingsvergunning horen. U vindt deze via Overheid.nl. Het traject van de vergunningen heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is de oplevering van de school opgeschoven naar voorjaar 2022.

Tekening van bovenaanzicht kindcentrum met rondom de woningen en bomen

Vervolg en planning

Het ontwerp is op onderdelen aangepast, de omgevingsvergunning is aangevraagd, de aannemer is geselecteerd en de bouw is gestart. De oplevering staat gepland voor voorjaar 2022.

De voorlopige planning is dus als volgt:

 • Toelichten ontwerp en reactiemogelijkheid op website gemeente: juni/juli 2020
 • Verwerken reacties: Zo snel als mogelijk na de reactietermijn
 • Aanvraag omgevingsvergunning: Zodra het technisch ontwerp gereed is
 • Gunning aannemer: zomer van 2020
 • Start bouw: april van 2021
 • Oplevering: voorjaar 2022

Update: mei 2021