Leerdam: Koningin Emmalaan

Herinrichting Koningin Emmalaan.

Naar aanleiding diverse klachten over de inrichting van de Koningin Emmalaan is het college vanaf het najaar 2016 in gesprek gegaan met de bewoners, omwonenden en overige gebruikers van de Koningin Emmalaan.

Naar aanleiding van deze contacten is er een werkgroep Emmalaan opgericht met daarin naast bewoners en omwonenden van de Emmalaan (gebruikersdeskundigen) ook een aantal professionele deskundigen: politie, brandweer, Veilig Verkeer Nederland afdeling Leerdam (VVN), Fietsersbond, Bedrijven Kring Leerdam (BKL) en een vertegenwoordiger van het landbouwverkeer. Ook een raadslid maakte deel uit van de werkgroep. De werkgroep is in totaal zes maal bijeen geweest.

Het doel van de werkgroep was om gezamenlijk tot een nieuw ontwerp van de Koningin Emmalaan te komen dat voldoet aan de volgende door de werkgroep geformuleerde voorwaarden:

  • Fiets- en voetgangersvriendelijk / veilig
  • Overzichtelijk
  • Scheiden van auto en fiets
  • Goede ontsluiting (bedrijventerrein en woonwijk)
  • Rustig wegbeeld
  • Duidelijkheid

De werkgroep heeft een voorstel geleverd voor een nieuw ontwerp van de Koningin Emmalaan. Deze wordt ambtelijk beoordeeld. Hierna zal het voorstel het bestuurlijke traject in gaan.

Nieuwsbericht 19 februari 2020

De Koningin Emmalaan in Leerdam moet verkeersveiliger. Bewoners en gemeenten hebben hier een plan voor uitgewerkt. Dit plan is nu in voorbereiding. De eerste werkzaamheden om ruimte te maken voor de plannen gaan nu starten.

De woning Watertorenlaan 2 wordt daarom gesloopt. De sloop van de woning start in de voorjaarsvakantie vanaf 24 februari en duurt tot en met circa 6 maart. Aansluitend wordt de muur tussen Watertorenlaan 2 en 4 weersbestendig gemaakt en wordt de resterende woning afgebouwd. Ook gaat Stedin alvast kabels en leidingen verleggen en/of vervangen bij de Spoorstraat en het begin van de Koningin Emmalaan.

Hoe de planning van de herinrichting daarna verloopt, is afhankelijk van onder meer de aanbesteding.