Leerdam: Koningin Emmalaan

Herinrichting Koningin Emmalaan.

Naar aanleiding diverse klachten over de inrichting van de Koningin Emmalaan is het college vanaf het najaar 2016 in gesprek gegaan met de bewoners, omwonenden en overige gebruikers van de Koningin Emmalaan.

Naar aanleiding van deze contacten is er een werkgroep Emmalaan opgericht met daarin naast bewoners en omwonenden van de Emmalaan (gebruikersdeskundigen) ook een aantal professionele deskundigen: politie, brandweer, Veilig Verkeer Nederland afdeling Leerdam (VVN), Fietsersbond, Bedrijven Kring Leerdam (BKL) en een vertegenwoordiger van het landbouwverkeer. Ook een raadslid maakte deel uit van de werkgroep. De werkgroep is in totaal zes maal bijeen geweest.

Het doel van de werkgroep was om gezamenlijk tot een nieuw ontwerp van de Koningin Emmalaan te komen dat voldoet aan de volgende door de werkgroep geformuleerde voorwaarden:

  • Fiets- en voetgangersvriendelijk / veilig
  • Overzichtelijk
  • Scheiden van auto en fiets
  • Goede ontsluiting (bedrijventerrein en woonwijk)
  • Rustig wegbeeld
  • Duidelijkheid

De werkgroep heeft een voorstel geleverd voor een nieuw ontwerp van de Koningin Emmalaan. Deze wordt ambtelijk beoordeeld. Hierna zal het voorstel het bestuurlijke traject in gaan.