Leerbroek: Ontwikkeling locatie aan de Kerkweg

De locatie ligt in de hoek van de Recht van ter Leede en de Dorpsweg. De aanwezige boerderij wordt verplaatst.

Voor de plek van een voormalige boerderij in de oksel van de Kerkweg en Recht van ter Leede, achter de lintbebouwing, worden plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk met ongeveer 30 woningen en een nieuw gebouw voor de Eben-Haëzerschool. Het plan voor deze nieuwe wijk is nog niet af, maar de schets op deze pagina geeft wel een indruk van de opzet waaraan nu gedacht wordt.

Luchtfoto van Leerbroek met een pijl naar de Kerkweg

Bovenaanzicht van het te bebouwen project met een blauwe rand erom heen

Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het is de bedoeling dat in de loop van 2020 de bestemmingsplanprocedure gestart wordt.

Voor meer informatie over deze woningbouwlocatie kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar Van Wiggen Bouw bv.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: april 2020