Leerbroek: Ontwikkeling locatie aan Recht van Ter Lede en de Kerkweg (Slagboom locatie)

De locatie ligt in de hoek van de Recht van ter Leede en de Dorpsweg. De aanwezige boerderij wordt verplaatst.

Voor de plek van een voormalige boerderij in de oksel van de Kerkweg en Recht van ter Leede, achter de lintbebouwing, worden plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk met ongeveer 30 woningen en een nieuw gebouw voor de Eben-Haëzerschool. 

Luchtfoto van Leerbroek met een pijl naar de Kerkweg

Het plan is om de bestaande boerderijwoning aan het Recht van Ter Leede op te knappen en de bestaande voortuin met hagen, bomen en grind goeddeels te bewaren. De achtergelegen opstallen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Vanaf de oude boerderijwoning komt een centrale ontsluiting door de buurt te liggen. Deze route vormt samen met de naastgelegen groensingel en de oude sloot de belangrijkste drager van het plan en komt uit in een bijzondere plek aan het landschap.

Bovenaanzicht van het te bebouwen project met een blauwe rand erom heen

Langs de centrale ontsluiting zijn vrijwel alle verschillende woningvormen in de nieuwe buurt zichtbaar. In het plan zijn rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen opgenomen. Hiermee komen er in dit nieuwe buurtje dus woningen voor verschillende doelgroepen. De nieuwe woningen langs de Kerkweg zijn vanaf die weg via een duiker/brug over het water te bereiken in een meer landelijke setting. Het gaat om grotere kavels, waarbij de woningen groter zijn en verder uit elkaar liggen.

Centraal in het plan zal een nieuwe school voor de Eben-Haëzerschool gebouwd worden.

De wegenstructuur van het nieuwe buurtje sluit aan op bestaande straten aan de andere zijde van de Kerkweg. De Hoogstraat wordt doorgetrokken over de Kerkweg en de bestaande sloot waarna deze aansluit op de centrale route van de boerderij naar het landschap. In het verlengde van de Raadhuisstraat wordt met een wandelpad dat over gaat in een woonpad een aansluiting op de centrale as gemaakt.

Leerbroek Kerkweg tekening van bovenaf met hoofdroutes en wandelpaden


Om de plannen mogelijk te maken moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Naar verwachting zullen de stukken voor het wijzigen van het bestemmingsplan over in het najaar klaar zijn en gepubliceerd worden. De definitieve vaststelling is daarna ook afhankelijk van eventuele bezwaren of zienswijzen. Bij een positief verloop zal het bestemmingsplan begin 2021 worden vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de woningbouwontwikkeling.

Voor meer informatie over deze woningbouwlocatie kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar Van Wiggen Bouw bv.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: juli 2020