Leerdam: Nieuwe school Broekgraaf

Kindcentrum Broekgraaf maakt onderdeel uit van het Stedenbouwkundig plan Voorzieningencluster Leerdam Sport in de wijk Broekgraaf in Leerdam.

Kindcentrum Broekgraaf maakt onderdeel uit van het Stedenbouwkundig plan Voorzieningencluster Leerdam Sport in de wijk Broekgraaf in Leerdam. 

Dit plan voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling met de functies sport, onderwijs, voorschoolse voorzieningen en wonen, specifiek in het gebied rondom de locatie van de basisschool “Klim Op”, Leerdam Sport en M3. 

Eén van de ontwikkelingen betreft het realiseren van een nieuw te bouwen brede school bestaande uit onderwijsvoorzieningen voor LOGOS en Stichting O2A5. Ook komt er en een voorziening voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van SKCN. Het betreft een gebouw met 13 lokalen, ruimte voor dagopvang en een gymzaal.

Het plan voorziet daarnaast in de bouw van ongeveer 20-25 goedkope appartementen die bovenop het kindcentrum Broekgraaf gerealiseerd worden. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: april 2020